slideshow 1

Aktualności

Pozostawiono telefon komórkowy na korytarzu Katedry Anatomii/Mobile phone left at corridor

Wersja do wydruku

Do odbioru w sekretariacie Katedry.

Mobile phone left at corridor is in Sekretariat at Anatomy Department

Gratulujemy sukcesu

Wersja do wydruku

Pragniemy poinformować, że studenci działający w Katedrze Anatomii po raz kolejny zostali laureatami ogólnopolskich grantów badawczych. Tym razem członkowie HEART (dr Mateusz Hołda, Kamil Tyrak i Jakub Hołda) oraz Evidence Based Anatomy Working Group Group (Przemysław Pękala) zostali beneficjentami programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Najlepsi z Najlepszych! 2.0” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dofinansowanie otrzymały dwa projekty: “Morfometria ludzkich zastawek serca: aortalnej, pnia płucnego i ujść przedsionkowo-komorowych. Anatomiczne podłoże dla operacyjnych i małoinwazyjnych technik leczenia wad zastawkowych serca” oraz “Wpływ polimorfizmów genetycznych oraz wieku na właściwości biomechaniczne, morfologię i budowę anatomiczną ludzkiego ścięgna Achillesa”. Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli przeprowadzić badania oraz uczestniczyć w konkursach/zawodach/konferencjach na arenie międzynarodowej.

„Najlepsi z najlepszych! 2.0” to kontynuacja programów: „Najlepsi z najlepszych!” oraz „Generacja Przyszłości” realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i

Nowy Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego.

Wersja do wydruku

W dniu 23.06.2017 w ramach XXXIII zjazdu Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, który miał miejsce w Katowicach, na walnym zebraniu wybrano nowe władze związku.
W trakcie kadencji na lata 2017-2020 prof. dr hab.med. Jerzy Walocha został wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego PTA.
Warto w tym miejscu nadmienić, iż począwszy od 1926 roku we władzach związku zasiadali z Krakowa Henryk Hoyer (histolog) jako prezes dwukrotnie oraz Kazimierz Stołyhwo (antropolog) jako wiceprezes. Prof. Walocha jest zatem pierwszym anatomem z Krakowa na tym stanowisku.

Serdecznie Gratulujemy!!!

Graduation Day 2017

Wersja do wydruku

Na uroczystości graduacyjnej rocznika Wydziału Lekarskiego School of Medicine in English oraz Division of Dentistry
absolwenci wręczyli dyplomy uznania dla najlepszych ich zdaniem nauczycieli oraz przedstawicieli najlepszych kursów.
W bieżącym roku młodzi doktorzy zarówno lekarze jak i dentyści uznali za najlepszy kurs przedkliniczny anatomię.

 

Absolutorium 14.06.2017

Wersja do wydruku

Katedra Anatomii UJ CM została wyróżniona przez absolwentów rocznika 2011/2017 mianem najlepszej Katedry przedklinicznej. Wręczenie statuetki odbyło się w trakcie gali absolutoryjnej w ICE w dniu 14.06.2017. Jednocześnie na tejże gali wyróżniono nagrodami rektorskimi dwóch studentów, którzy położyli szczególne zasługi w rozwoju naukowym jednostki, współpracując na wielu polach z jej pracownikami - dra Mateusza Hołdę oraz Przemysława Pękalę. Serdecznie gratulujemy!!!

Strony