slideshow 1

Aktualności

Habilitacja w Katedrze Anatomii UJ CM

Wersja do wydruku

Z ogromną satysfakcją i radością informujemy, że w dniu 19.01.2017 Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała stopień doktora habilitowanego adiunktowi Katedry Anatomii UJ CM Panu dr Krzysztofowi Tomaszewskiemu. Serdecznie gratulujemy i życzymy Panu Docentowi dalszych sukcesów, tak na polu naukowym, jak i w życiu osobistym.

Rankingi 2016

Wersja do wydruku

W rankingach indywidualnych pod względem liczby prac opublikowanych w 2016 pierwsze miejsce zajął dr Krzysztof Tomaszewski (35 prac); szóste - prof. Jerzy Walocha (27 prac); dwunaste - dr Brandon Michael Henry (23 prace); osiemnaste - dr Wiesława Klimek-Piotrowska oraz dr Artur Pasternak. Pod względem wartości punktacji IF prac opublikowanych w 2016 - czwarte miejsce na Wydziale zajęła Pani dr Wiesława Klimek-Piotrowska, piąte - dr Krzysztof Tomaszewski; siedemnaste - prof. Jerzy Walocha; dwudzieste drugie - dr Brandon Michael Henry; czterdzieste - dr Mateusz Koziej; siedemdziesiąte - dr Artur Pasternak. Pod względem wartości punktacji MNiSW - pierwsze miejsce zajął dr Krzysztof Tomaszewski, siódme prof. Jerzy Walocha, dziesiąte dr Brandon Michael Henry, dwudzieste drugie dr Wiesława Klimek-Piotrowska, dwudzieste piąte - dr Mateusz Koziej, trzydzieste dziewiąte - dr Artur Pasternak. Pod względem wartości IF opublikowanego w pojedynczej pracy pierwsze miejsce na wydziale zajęła Pani dr Wiesława Klimek-Piotrowska; Pod względem liczby prac opublikowanych z IF - drugie miejsce na wydziale zajął dr Krzysztof Tomaszewski, piąte prof. Jerzy Walocha, szóste dr Brandon Michael Henry, dziesiąte dr Wiesława Klimek-Piotrowska, jedenaste dr Mateusz Koziej, piętnaste - dr Artur Pasternak. Pod względem liczby prac opublikowanych z punktacją MNiSW pierwsze miejsce zajął dr Krzysztof Tomaszewski, czwarte - prof. Jerzy Walocha, dziewiąte - dr Brandon Michael Henry, piętnaste - dr Wiesława Klimek-Piotrowska, szesnaste - dr Mateusz Koziej, siedemnaste - dr Artur Pasternak, dwudzieste czwarte - dr Ewa Mizia, i dr Jerzy Mituś, dwudzieste piąte - dr Tomasz Bereza, dr Monika Konarska. Pod względem wartości punktów IF opublikowanych prac proporcjonalnie do liczby autorów - trzecie miejsce dr Wiesława Klimek-Piotrowska, szóste - dr Krzysztof Tomaszewski, jedenaste - prof. Jerzy Walocha, siedemnaste - Brandon Michael Henry, dwudzieste ósme - dr Mateusz Koziej, czterdzieste drugie dr Artur Pasternak; I wreszcie w tej samej punktacji pod kątem punktów MNiSW proporcjonalnie do liczby autorów: czwarte miejsce dr Krzysztof Tomaszewski, szóste - dr Wiesława Klimek-Piotrowska, dziesiąte - prof. Jerzy Walocha; dwunaste - dr Brandon Michael Henry, siedemnaste miejsce - dr Mateusz Koziej, dwudzieste dziewiąte - dr Artur Pasternak.

 

Warsztaty z Anatomii Chirurgicznej w ramach Krakowskich Dni Przepuklinowych

Wersja do wydruku

W dniu 8 grudnia 2016 r. w Katedrze Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie miały miejsce 

Warsztaty z Anatomii Chirurgicznej organizowane w ramach Krakowskich Dni Przepuklinowych, 

dorocznej międzynarodowej konferencji o tematyce herniologicznej.

Pracownicy Katedry Anatomii, którzy są równocześnie praktykującymi chirurgami, w składzie: dr Piotr Bachul, dr Artur Pasternak, 

dr Wiesława Klimek-Piotrowska, oraz dr Mateusz Sporek, zaprezentowali aspekty budowy anatomicznej jamy brzusznej pod kątem codziennej praktyki chirurgicznej.

Omawiano następujące tematy: budowa warstwowa ścian jamy brzusznej, zachyłki jamy otrzewnej, przepona, budowa kanału pachwinowego, 

szczególnie w aspekcie doboru prawidłowej techniki operacyjnej przy rekonstrukcji ubytków ścian jamy brzusznej. 

Przeszkolono łącznie 80 chirurgów z całej Polski oraz 10 z Ukrainy, jak również reprezentacje studentów wydziału lekarskiego UJCM. 

Pomysłodawcami oraz organizatorami Warsztatów z Anatomii Chirurgicznej byli Prof. Jerzy Walocha (Kierownik Katedry Anatomii UJCM) 

oraz Prof. Andrzej Matyja (Prezes OIL w Krakowie, będący jednocześnie organizatorem Krakowskich Dni Przepuklinowych). 

Warsztaty były współfinasowane ze środków KNOW.