slideshow 1

Aktualności

Pierwszy w Polsce (?) doktorat studenta ukończony

Wersja do wydruku

W dniu 10.04.2017 odbyła się publiczna obrona przewodu doktorskiego studenta VI roku Wydziału Lekarskiego UJ CM Mateusza Hołdy, przewodniczącego Koła STN przy Katedrze Anatomii UJ CM (promotor prof. Jerzy Walocha). Obrona została uznana jednogłośnie za wyróżniającą. Dotychczasowy dorobek Mateusza Krystiana Hołdy to 85 publikacji o łącznej wartości 104,26 IF.

Inicjatorką i "dobrym duchem" przewodu była opiekunka Koła Pani dr Wiesława Klimek-Piotrowska, która niedawno zakończyła przewód habilitacyjny, który wymaga jednakże jeszcze zatwierdzenia na kwietniowym posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Dwa doktoraty - 8 i 9.03.

Wersja do wydruku

W dniu 8.03.2017 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej lek. med. Joanny Jaworek-Troć. Promotorem był prof. dr hab. Jerzy Walocha. Praca została uznana za wyróżniającą. Z kolei w dniu 9.03. odbyła się kolejna publiczna obrona - pracy doktorskiej lek. med. Aleksandry Matuszyk - promotorem pracy był Pan dr hab. Piotr Ceranowicz z Katedry Fizjologii UJ CM - także i w tym wypadku pracę uznano za wyróżniającą.

Także w dniu wczorajszym odbył się egzamin doktorski Pana Mateusza Hołdy - studenta VI roku Wydziału Lekarskiego UJ CM, beneficjenta "Diamentowego Grantu", który daje możliwość otwarcia i ukończenia przewodu jeszcze w trakcie studiów. Egzamin na wniosek Pana Prodziekana ds Tytułów i Stopnia, prof. dr hab. Janusza Marcinkiewicza został zakończony wyjątkowym wpisem oceny "celujący". Publiczna obrona odbędzie się w dniu 10.04.2017 o godzinie 15:00. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce (przewód doktorski studenta) - należy podkreślić, iż kluczową rolę w tym przewodzie odgrywała Pani dr Wiesława Klimek-Piotrowska. Promotorem jest aktualny kierownik Katedry Anatomii UJ CM.

Obu świeżo upieczonym Paniom Doktor oraz Panu Mateuszowi życzymy dalszych sukcesów.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "SCAPULA AUREA/GOLDEN SCAPULA" KRAKÓW 2017 POD HONOROWYM PATRONATEM JEGO MAGNIFICENCJI REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO PROF. DR HAB. MED. WOJCIECHA NOWAKA

Wersja do wydruku

W dniach 26-27 maja 2017 w Katedrze Anatomii odbędzie się finał Ogólnopolskiego Konkursu Anatomicznego Scapula Aurea/Golden Scapula.

ZGŁOSZENIA SĄ PRZYJMOWANE DO 15 KWIETNIA 2017

PROGRAM KONKURSU:

26 maja 2017

14:00 – 19:00 - rejestracja uczestników

20:00 - spotkanie opiekunów grup

27 maja 2017

8:00 – 9:00 - rejestracja

9:00 - powitanie uczestników

9:30 - część testowa Konkursu 

12:00 – lunch

13:00 – część praktyczna Konkursu

18:00 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

19:00 – poczęstunek

20:00 – spotkanie dla uczestników

 

Możliwość rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach:

Leopolis – Kraków, ul. J. Lea 253a, tel. 12 636 51 95, leopolis@leopolis.com.pl

Demel – Kraków, ul. Głowackiego 22, tel. 12 636 16 00, hotel@demel.com.pl

Zniżkowe ceny na hasło „Scapula 2017” przy rezerwacji do 14.04.2017 r.

W załączeniu Regulamin konkursu.

Dodatkowych informacji udzielają Pracownicy Sekretariatu Katedry Anatomii UJCM

tel. 124229511

Załączniki: 

Habilitacja w Katedrze Anatomii UJ CM

Wersja do wydruku

Z ogromną satysfakcją i radością informujemy, że w dniu 19.01.2017 Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała stopień doktora habilitowanego adiunktowi Katedry Anatomii UJ CM Panu dr Krzysztofowi Tomaszewskiemu. Serdecznie gratulujemy i życzymy Panu Docentowi dalszych sukcesów, tak na polu naukowym, jak i w życiu osobistym.

Warsztaty z Anatomii Chirurgicznej w ramach Krakowskich Dni Przepuklinowych

Wersja do wydruku

W dniu 8 grudnia 2016 r. w Katedrze Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie miały miejsce 

Warsztaty z Anatomii Chirurgicznej organizowane w ramach Krakowskich Dni Przepuklinowych, 

dorocznej międzynarodowej konferencji o tematyce herniologicznej.

Pracownicy Katedry Anatomii, którzy są równocześnie praktykującymi chirurgami, w składzie: dr Piotr Bachul, dr Artur Pasternak, 

dr Wiesława Klimek-Piotrowska, oraz dr Mateusz Sporek, zaprezentowali aspekty budowy anatomicznej jamy brzusznej pod kątem codziennej praktyki chirurgicznej.

Omawiano następujące tematy: budowa warstwowa ścian jamy brzusznej, zachyłki jamy otrzewnej, przepona, budowa kanału pachwinowego, 

szczególnie w aspekcie doboru prawidłowej techniki operacyjnej przy rekonstrukcji ubytków ścian jamy brzusznej. 

Przeszkolono łącznie 80 chirurgów z całej Polski oraz 10 z Ukrainy, jak również reprezentacje studentów wydziału lekarskiego UJCM. 

Pomysłodawcami oraz organizatorami Warsztatów z Anatomii Chirurgicznej byli Prof. Jerzy Walocha (Kierownik Katedry Anatomii UJCM) 

oraz Prof. Andrzej Matyja (Prezes OIL w Krakowie, będący jednocześnie organizatorem Krakowskich Dni Przepuklinowych). 

Warsztaty były współfinasowane ze środków KNOW.