slideshow 1

Aktualności

Festiwal Nauki 19-20.05.2016

Wersja do wydruku

Zwiedzanie Muzeum Katedry Anatomii  w tych dniach od godziny 11-17 – nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja

Informacje

Wersja do wydruku

Na prośbę studentów, informacje podstawowe dotyczące ośrodkowego układu nerwowego nie obowiązują do kolokwium teoretycznego z czaszki. Będą one omówione na pierwszych ćwiczeniach z OUN.

Dr med. Jarosław Zawiliński

Koordynator kierunku lekarsko-dentystycznego

Gratulujemy!!

Wersja do wydruku

Dr n. med. Krzysztof Tomaszewski został Laureatem Nagrody im. Profesora Marka Sycha,
ustanowionej przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie a przyznawanej lekarzom środowiska krakowskiego za wyróżniający przebieg pracy naukowo-badawczej oraz postawy etyczno - moralnej.

Serdecznie gratulujemy!!!

ProJuvenes 2015

Wersja do wydruku

-----------
Mamy niezwykłą przyjemność poinformować o przyznaniu nagrody ProJuvenes 2015 w kategorii Naukowy Projekt Roku dla projektu HEART - Heart Embryology and Anatomy Research Team.
 
Projekt, którego celem jest ocena architektury ludzkiego serca w świetle nowych technik kardiologii inwazyjnej, jest od trzech lat realizowany przy Katedrze Anatomii UJ CM. Jest on unikalnym połączeniem anatomii i kardiologii klinicznej. W dorobku członków zespołu znajduje się kilka artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej, ponad 30 wygłoszonych referatów zjazdowych na krajowych i zagranicznych kongresach naukowych oraz 10 nagród dla najlepszych doniesień konferencyjnych.
 
Opiekunem projektu jest Pani Dr n med. Wiesława Klimek-Piotrowska.
W skład zespołu wchodzą studenci kierunku lekarskiego: Mateusz Hołda, Mateusz Koziej, Katarzyna Piątek, Jakub Hołda, Kamil Tyrak.
 
Nagrody ProJuvenes (http://www.projuvenes.pl/) to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów RP od 2013 roku. Celem nagród jest podkreślanie zasług osób, firm i instytucji, które wśród elementów swojego funkcjonowania znajdują miejsce dla wykorzystania potencjału studentów. Nagrody zostały przyznane w 8 kategoriach: Naukowy Projekt Roku, NGO (organizacje pozarządowe), Studencki Projekt Roku, Studia Bez Barier, Dziennikarz, Juwenalia, Kultura Studencka, Media Studenckie.

Krakowski Oddział PTA

Wersja do wydruku

W wyniku przeprowadzonych wyborów do władz krakowskiego oddziału PTA

Przewodniczącą została dr n. med. Ewa Mizia

Z-ca przewodniczącego dr n. med. Krzysztof Tomaszewski

Skarbnik dr n. med. Artur Pasternak

Strony