Jesteś tutaj

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Komunikat dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM zainteresowanych uwzględnieniem (przepisaniem) zaliczonego już przedmiotu

Wersja do wydruku

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu studiów UJ, Dziekan  na wniosek studenta może wyrazić zgodę na uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu w okresie pięciu lat od daty zaliczenia przedmiotu w przypadku:

 • wznowienia studiów na tym samym kierunku lub specjalności;
 • udziału w programie wymiany studenckiej, do którego przystąpił Uniwersytet;
 • zaliczenia przedmiotów na innym kierunku lub specjalności, lub innej uczelni;
 • ponownego przyjęcia na studia.

Wniosek o uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu należy składać do Prodziekana ds. studenckich w nieprzekraczającym terminie do 15 września danego roku (nie dotyczy studentów biorących udział w programie wymiany studenckiej).

W/w wniosek Dziekan przed wydaniem rozstrzygnięcia konsultuje z prowadzącym przedmiot (§ 11 ust. 3 Regulaminu studiów).

W związku z powyższym prowadzący przedmiot nie opiniuje wniosków w przedmiotowej sprawie na prośbę studentów.

W przypadku wniosków o uwzględnienie przedmiotów zaliczonych poza Wydziałem Lekarskim UJ CM, student winien przedstawić dokumentację potwierdzającą uzyskane efekty kształcenia oraz przebieg studiów.

 

Prodziekan
ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ

 

Lista zwolnionych z egzaminu praktycznego z anatomii

Wersja do wydruku

Uprzejmie informuję, iż po konsultacji z Kierownikiem kursu Panem dr J. Zawilińskim oraz P.T. Asystentami zwalniam z egzaminu praktycznego z anatomii następujące osoby:

0524, 0541, 2524, 2868, 3653, 3993, 4231, 5753, 6150, 7350, 7679, 9143, 9308, 9495

Dodatkowo: zwalniam z egzaminu z anatomii (część praktyczna oraz teoretyczna) : 9770

UWAGA!!! Egzamin Praktyczny!!!

Wersja do wydruku

Piętro 1

I tura Godzina 10:00 - rozpoczęcie Egzaminu w Sali Wykładowej Katedry Anatomii,  grupy 1 i 4

II tura Godzina 11:30 rozpoczęcie Egzaminu w Sali Wykładowej Katedry Anatomii, grupy 2 i 3

Kolokwium z anatomii dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego 10.04.2018

Wersja do wydruku

Uprzejmie proszę o zgłoszenie się do koordynatora kierunku lekarsko-dentystycznego Pana dra Jarosława Zawilińskiego studentów o następujących numerach kodowych:

0501

0526

4130

9884

W wymienionych przypadkach nie zakodowano numerów wersji testu bądź zachodzi podejrzenie pomylenia wersji. W razie niezgłoszenia się do końca przyszłego tygodnia zostanie wpisany wynik "0" punktów

 

Organizacja zajęć

Wersja do wydruku

UWAGA - studenci o numerach kodowych 9884 i 7471 są proszeni o zgłoszenie się do Koordynatora kierunku

dr med. Jarosława Zawilińskiego (brak numeru wersjii na kartach odpowiedzi)!!

Zmiany w Harmonogramie (ćwiczenia z zakresu Kończyny górnej)!!!

 

Seminarium - rozpis sal 

Data

Grupy 3, 4 - sala

Grupa 1,2 - sala

6-03

A1

A13

13-03

5

9

27-03

5

9

10-04

A1

A13

17-04

A1

A6

24-04

5

9

15-05

A1

A13

22-05

A1

A6

29-05

A1

A13

5.06

A1

A13

 

 

 

Tematy:

 1. Nerwy czaszkowe – korelacje anatomiczno-kliniczne, najczęstsze zaburzenia nerwów czaszkowych
 2. Bóle głowy – klasyfikacja bólów głowy, najczęstsze i tzw. Zagrażające bóle głowy – korelacje anatomiczno-kliniczne wybranych bólów głowy.
 3. Układ chłonny głowy i szyi
 4. Anatomia szczegółowa gruczołów ślinowych
 5. Układ mięśniowy głowy i szyi z uwzględnieniem mięśni wyrazowych twarzy, topografia i funkcja
 6. Wybrane zagadnienia z anatomii radiologicznej
 7. Anatomia zatok obocznych nosa w aspekcie klinicznym
 8. Okolica głęboka twarzy, przestrzeń przygardłowa i zagardłowa, cieśń gardzieli –  znaczenie kliniczne.
 9. Najczęściej stosowane dojścia przy znieczuleniu zębów szczęki i żuchwy. Przebieg gałęzi n. V w aspekcie klinicznym. Zmienność unaczynienia i unerwienia. Przestrzeń skrzydłowo-żuchwowa, ograniczenie, zawartość.
 10. Pochodzenie rozwojowe zębów szczęki i żuchwy. Budowa anatomiczna zębów z uwzględnieniem powierzchni i guzków. Zęby dodatkowe. Uzębienie mleczne i stałe. Wzór zębów szczęki i żuchwy. Umocowanie zębów w zębodołach. Staw skroniowo-żuchowy – anatomia.

EGZAMIN I TERMIN

19,20,21.06.2018 Powtórki do egzaminu praktycznego 12:00-16:30 II piętro

22.06.2018 (piątek)

Egzamin Praktyczny II piętro początek godzina 10:00

25.06.2018 (poniedziałek) Egzamin Testowy godzina 9:00

Sala Wykładowa Katedry Anatomii grupy: 1, 2, 3

Sala A1 grupa 4

EGZAMIN II TERMIN

10.09.2018 Kolokwium zaliczeniowe - godzina 9:00 Sala Wykładowa Katedry Anatomii i sala A1

10.09.2018 Powtórki praktyczne w prosektorium godzina 11-13

11.09.2018Powtórki praktyczne w prosektorium godzina 11-13

EGZAMIN PRAKTYCZNY II TERMIN - 12.09.2018 godzina 9:00 (środa)

EGZAMIN TESTOWY II TERMIN - 14.09.2018 GODZINA 9:00-12:00

Szatnia studencka - parter

Wersja do wydruku

Regulamin korzystania z szafek w szatni studenckiej

Modele Anatomiczne

Wersja do wydruku

Modele anatomiczne są dostępne w takich sklepach jak np.: altamed.pl, medshop.pl, fantom-fww.pl