Jesteś tutaj

Egzamin z anatomii - I termin

Wersja do wydruku

Uprzejmie informuję, że oceny z egzaminu są przydzielane wg następującego klucza:

- 80-92 - dostateczny

- 92,5 - 104 - dość dobry

- 104,5 - 116 - dobry

- 116,5 - 128 - ponad dobry

128,5 - 140 - bardzo dobry

ocena niedostateczna z części praktycznej lub nieuzyskanie 60 punktów na teście, także po doliczeniu punktów bonusowych jest równoznaczne z oceną niedostateczną.

Do zdania egzaminu wymagane jest zaliczenie części praktycznej (na 50% - 20 pkt) oraz testu na minimum 60 punktów.

Punkty za aktywność w ciągu roku przydzielane są do wyniku egzaminu testowego

Podniesienie oceny końcowej z egzaminu następuje w wyniku osiągnięcia maksymalnej ilości punktów z egzaminu praktycznego (40 pkt), ale nie dotyczy osób które zostały zwolnione z egzaminu praktycznego.

W razie stwierdzenia nieprawidlowości (źle zliczone punkty, nieuwzglednienie punktów bonusowych, proszę o kontakt na adres mailowy - podany w książeczkach.

W wypadku niepowodzenia - punkty bonusowe "przechodzą" na drugi termin.