Jesteś tutaj

EGZAMIN z ANATOMII

Wersja do wydruku

Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu z anatomii (I termin) zostaną opublikowane w dniu dzisiejszym - w panelach indywidualnych oraz w USOS. W panelach pojawi się punktacja - proszę zatem sprawdzić czy wpisana do USOS ocena zgadza się z zakreślonymi ramami - ewentualne uwagi, proszę bezpośrednio kierować na mój adres mailowy. Osoby, które w dniu wczorajszym nie zdały egzaminu praktycznego otrzymują ocenę niedostateczną z przedmiotu i muszą ten egzamin powtórzyć w sesji poprawkowej.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu jest uzyskanie minimum 20 punktów z egzaminu praktycznego oraz 60 punktów (po doliczeniu punktów bonusowych) z testu. Punty bonusowe są doliczane także do drugiego terminu.

Uzyskanie maksymalnej punktacji na egzaminie praktycznym (zdawanym w dniu wczorajszym, a nie zwolnienie z egzaminu praktycznego) w przypadku pozytywnego wyniku testu podwyższa ocenę o pół stopnia.

Skala ocen:

80 (60 + 20) - 95 - dostateczny

95,5 - 105,5 - dość dobry

106 - 118 - dobry

118,5 - 128 - ponad dobry

128,5 - 140 - bardzo dobry