Jesteś tutaj

Egzamin 2017 II Termin

Wersja do wydruku

Studenci, którzy nie uzyskali wymaganego minimum punktów tracą pierwszy termin egzaminu i nie uzyskają zaliczenia z przedmiotu. Muszą oni uzyskać zaliczenie (05.09.2017r. o godz. 13.00 - sala seminaryjna A1 Katedry Anatomii, Kopernika 12) - przed przystąpieniem do drugiego terminu egzaminu. Zaliczenie ma formę testu złożonego z 30 pytań, celem zaliczenia student powinien uzyskać minimum 15 punktów (50%).

 

II termin egzaminy z Anatomii 07.09.2017 godz. 13.00 - sala wykładowa Katedry Biochemii, Kopernika 7

Koordynator kierunku

Dr n.med. Tomasz Iskra

Załączniki: