Jesteś tutaj

egzamin z anatomii 23.06.2017

Wersja do wydruku

Uprzejmie informuję, że w ocenach końcowych zostały zastosowane następujące progi punktowe:

dostateczny - 80-92 punkty

dość dobry - 92,5 - 104 punkty

dobry - 104,5 - 116 punktów

ponad dobry - 116,5 - 128 punktów

bardzo dobry - 128,5 i wyżej

Celem zdania egzaminu należało zdać egzamin praktyczny na minimum 50% (20 punktów) oraz test na minimum 60 punktów (60%). Do wyniku końcowego z testu doliczano punkty zgromadzone w ciągu roku, stąd w wyniku uzyskania niższego wyniku niż 60 punktów niekoniecznie wiąże się to z oceną niedostateczną o ile suma przekraczała wymagany limit.

W razie wątpliwości proszę o mail: jwalocha@poczta.onet.pl - prosze także sprawdzić poprawość wpisanej oceny w usos.