Jesteś tutaj

Gratulujemy sukcesu

Wersja do wydruku

Pragniemy poinformować, że studenci działający w Katedrze Anatomii po raz kolejny zostali laureatami ogólnopolskich grantów badawczych. Tym razem członkowie HEART (dr Mateusz Hołda, Kamil Tyrak i Jakub Hołda) oraz Evidence Based Anatomy Working Group Group (Przemysław Pękala) zostali beneficjentami programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Najlepsi z Najlepszych! 2.0” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dofinansowanie otrzymały dwa projekty: “Morfometria ludzkich zastawek serca: aortalnej, pnia płucnego i ujść przedsionkowo-komorowych. Anatomiczne podłoże dla operacyjnych i małoinwazyjnych technik leczenia wad zastawkowych serca” oraz “Wpływ polimorfizmów genetycznych oraz wieku na właściwości biomechaniczne, morfologię i budowę anatomiczną ludzkiego ścięgna Achillesa”. Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli przeprowadzić badania oraz uczestniczyć w konkursach/zawodach/konferencjach na arenie międzynarodowej.

„Najlepsi z najlepszych! 2.0” to kontynuacja programów: „Najlepsi z najlepszych!” oraz „Generacja Przyszłości” realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i