Jesteś tutaj

Wydział Nauk o Zdrowiu - Pielęgniarstwo

Egzamin 2017 II Termin

Wersja do wydruku

Studenci, którzy nie uzyskali wymaganego minimum punktów tracą pierwszy termin egzaminu i nie uzyskają zaliczenia z przedmiotu. Muszą oni uzyskać zaliczenie (05.09.2017r. o godz. 13.00 - sala seminaryjna A1 Katedry Anatomii, Kopernika 12) - przed przystąpieniem do drugiego terminu egzaminu. Zaliczenie ma formę testu złożonego z 30 pytań, celem zaliczenia student powinien uzyskać minimum 15 punktów (50%).

 

II termin egzaminy z Anatomii 07.09.2017 godz. 13.00 - sala wykładowa Katedry Biochemii, Kopernika 7

Koordynator kierunku

Dr n.med. Tomasz Iskra

Załączniki: 

Modele Anatomiczne

Wersja do wydruku

Modele anatomiczne są dostępne w takich sklepach jak np.: altamed.pl, medshop.pl, fantom-fww.pl

Informacje ogólne

Wersja do wydruku

 

 

KOORDYNATOR ZAJĘĆ:

Dr n. med. Tomasz Iskra