Jesteś tutaj

Pracownicy

Wersja do wydruku

Profesor
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak z zespołem (19.12.2008r.)
 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

Prof. dr hab. med. Jerzy A. Walocha
Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii UJ CM
Przewodniczący Rady Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM

dr Ewa Mizia
Z-ca kierownika Katedry
Adiunkt
Koordynator ds. Fizjoterapii

dr Jarosław Zawiliński
Z-ca kierownika Katedry
Starszy wykładowca
Koordynator ds. Kierunku Lekarsko-Dentystycznego

lek. Piotr Bachul
Wykładowca, etat naukowo-dydaktyczny

dr Tomasz Bereza
Adiunkt, Koordynator ds. Położnictwa

lek. Tomasz Bonczar
Aysystent 1/2 etatu

dr biol. Iwona Brzozowska
Starszy wykładowca
Koordynator kierunku Dietetyka WL UJ CM

lek. Przemysław Chmielewski
Wykładowca, etat naukowo-dydaktyczny

dr Paweł Depukat
Adiunkt, etat naukowo-dydaktyczny

dr Grzegorz Goncerz
Adiunkt, etat naukowo-dydaktyczny

dr Andrzej Gryglewski
Starszy wykładowca 1/4 etatu
Koordynator ds. kierunku Elektroradiologia

dr Mateusz Hołda
1/2 etatu naukowo-dydaktycznego

dr Tomasz Iskra
Starszy wykładowca
Koordynator ds. Pielęgniarstwa

 

dr Joanna Jaworek-Troć
Asystent, etat naukowo-dydaktyczny

lek. Aleksjej Juszczak
Asystent, 1/2 etatu

dr hab. med. Wiesława Klimek-Piotrowska
Adiunkt habilitowany
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Anatomii CM UJ

lek. Michał Kłosiński
Asystent, etat naukowo-dydaktyczny

lek. Agata Marcinów
Asystent, 1/2 etatu

mgr biol. Magdalena Kozerska
Asystent, etat naukowo-dydaktyczny

dr Marcin Kuniewicz
Adiunkt, etat naukowo-dydaktyczny

dr Marcin Lipski

email: m.lipski@uj.edu.pl

Koordynacja systemu USOS
Adiunkt, etat naukowo-dydaktyczny
Koordynator ds. Inżynierii Medycznej AGH

lek. Dawid Maduzia
Asystent, 1/2 etatu

dr Aleksandra Matuszyk
Asystent,etat naukowo-dydaktyczny

dr Małgorzata Mazur
Adiunkt, etat naukowo-dydaktyczny

dr Jerzy Mituś
Adiunkt,1/2 etatu naukowo-dydaktycznego

dr Izabela Mróz
Adiunkt, etat naukowo-dydaktyczny

dr Agata Musiał
Starszy wykładowca
Koordynator ds. Ratownictwa medycznego i Fizyki Medycznej AGH

lek. Renata Pacholczak
Asystent, 1/2 etatu naukowo-dydaktycznego

dr hab. med. Artur Pasternak
Adiunkt habilitowany, etat naukowo-dydaktyczny

dr Bartosz Rutowicz
Asystent, etat naukowo-dydaktyczny

dr Justyna Sienkiewicz
Starszy wykładowca, etat naukowo-dydaktyczny

dr hab. n. biol. Janusz Skrzat
Adiunkt habilitowany
Koordynator ds. Wydziału Farmacji i Oddziału Analityki Medycznej oraz Fizyki Medycznej UJ

dr  Mateusz Sporek
Adiunkt, etat naukowo-dydaktyczny

dr hab. n. hum. Anita Szczepanek
1/2 etatu adiunkt z habilitacją, etat naukowo-dydaktyczny
 

dr hab. med. Krzysztof Tomaszewski
Adiunkt habilitowany, 1/2 etatu naukowo-dydaktycznego

lek. Justyna Wajda
Asystent, 1/2 etatu naukowo-dydaktycznego

lek. Łukasz Warchoł
Asystent, 1/2 etatu naukowo-dydaktycznego

Pracownicy techniczni:

Elżbieta Krasny - sekretariat
Mieczysław Krasny - laborant
Maciej Latoś - laborant
Jacenty Urbaniak - referent

Małgorzata Ochel - referent (administrator obiektu)

mgr Agnieszka Olkuska - referent

 

 

 

Polski