Wirtualna wycieczka

W Muzeum obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania.
Pełną, profesjonalną dokumentacją fotograficzną eksponatów dysponuje Pracowania Multimedialna Katedry.
Uniwerytet Jagielloński - Collegium Medicum
Katedra i Zakład Anatomii

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum