slideshow 1

Aktualności

Gość z Harvardu na anatomii

Wersja do wydruku

W dniach 29.09.-23.10 przebywał w Katedrze Anatomii gość z Harvard Medical School Boston Dr Gerald Greenhouse. Dr Greenhouse wziął udział także w pochodzie profesorskim w trakcie inauguracji roku akademickiego. W trakcie swojego pobytu Pan Doktor prowadził zajęcia z anatomii dla studentów kursów anglojęzycznych (DDS, oraz M1 i 6-letniego), a także wraz z pracownikami Katedry Anatomii brał udział w porannych zajęciach dowolnych.

Nominacja na stanowisko profesora zwyczajnego

Wersja do wydruku

Z dniem 1.10.2016 Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Wojciech Nowak (były kierownik Katedry i Zakładu Anatomii UJ CM) powołał prof. dr hab. Jerzego Walochę na stanowisko profesora zwyczajnego. Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się w dniu 26.10.2016 podczas sesji Senatu UJ.

Serdecznie Gratulujemy !!!

Złota Łopatka - 2016 ; Golden Scapula 2016 - Wrocław

Wersja do wydruku

W dniu 4.06.2016 roku, we Wrocławiu, odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea, Golden Scapula 2016.

 Wśród reprezentantów  jedenastu Uniwersytetów Medycznych, m.in. z Warszawy, Gdańska czy Rzeszowa, w konkursie  udział wzięły drużyny reprezentujące CM UJ: zespół polskojęzyczny w składzie: Marta Kalek, Veranika Baravik i Karolina Grad oraz reprezentanci Szkoły Medycznej dla obcokrajowców: Helene D. Styrkestad, Bendik Skinningsrud i Jakub Kocemba. Opiekę merytoryczną sprawowały Dr Wiesława Klimek- Piotrowska, Dr Ewa Mizia oraz Dr Małgorzata Mazur.

Udział w konkursie zaowocował zdobyciem trzeciego miejsca w klasyfikacji drużynowej, przez studentów anglojęzycznych.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

Anatomia Exhibita - wystawa

Wersja do wydruku

W dniu 16.05 o godzinie 17 w Budynku Katedry Anatomii UJCM odbyło się uroczyste otwarcie kolejnej z serii cyklu wystaw anatomicznych: Anatomia Exhibita.

Wystawa poświęcona jest prezentacji prac studentów Akademii Sztuk Pięknych powstających w czasie zajęć z anatomii. Tym razem udało nam się zaprezentować prace nie tylko z ostatnich pięciu lat ale również odnalezione w budynku Katedry prace z przed 20 - 30 lat realizowane w czasie zajęć z Prof. Sokołowską - Pituchową. Wystawa przedstawia studia graficzne układów kostnych, mięśniowych oraz całych preparatów anatomicznych z muzeum anatomicznego oraz prosektoriów. Całość wystawy zgromadzona jest w holu głównym Katedry, w Muzeum Anatomicznym oraz na II piętrze budynku.

Anatomia Exhibita po raz kolejny łączy nie tylko obie Akademie - Medyczną i Sztuk Pięknych ale również pokolenia artystów tworzących na Anatomii. Pokazuje również że Kopernika 12 jest integralną częścią mapy artystycznej miasta Krakowa gdzie można zobaczyć ujęcia i studia ciała ludzkiego w połączeniu z obserwacją rzeczywistych eksponatów anatomicznych. 

Wystawa potrwa miesiąc. 

Serdecznie zapraszamy. 

 

Katedra Anatomii UJ CM

 

Festiwal Nauki 19-20.05.2016

Wersja do wydruku

Zwiedzanie Muzeum Katedry Anatomii  w tych dniach od godziny 11-17 – nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja

Informacje

Wersja do wydruku

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w budynku Katedry Anatomii, ul. Kopernika 12

Gratulujemy!!

Wersja do wydruku

Dr n. med. Krzysztof Tomaszewski został Laureatem Nagrody im. Profesora Marka Sycha,
ustanowionej przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie a przyznawanej lekarzom środowiska krakowskiego za wyróżniający przebieg pracy naukowo-badawczej oraz postawy etyczno - moralnej.

Serdecznie gratulujemy!!!

ProJuvenes 2015

Wersja do wydruku

-----------
Mamy niezwykłą przyjemność poinformować o przyznaniu nagrody ProJuvenes 2015 w kategorii Naukowy Projekt Roku dla projektu HEART - Heart Embryology and Anatomy Research Team.
 
Projekt, którego celem jest ocena architektury ludzkiego serca w świetle nowych technik kardiologii inwazyjnej, jest od trzech lat realizowany przy Katedrze Anatomii UJ CM. Jest on unikalnym połączeniem anatomii i kardiologii klinicznej. W dorobku członków zespołu znajduje się kilka artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej, ponad 30 wygłoszonych referatów zjazdowych na krajowych i zagranicznych kongresach naukowych oraz 10 nagród dla najlepszych doniesień konferencyjnych.
 
Opiekunem projektu jest Pani Dr n med. Wiesława Klimek-Piotrowska.
W skład zespołu wchodzą studenci kierunku lekarskiego: Mateusz Hołda, Mateusz Koziej, Katarzyna Piątek, Jakub Hołda, Kamil Tyrak.
 
Nagrody ProJuvenes (http://www.projuvenes.pl/) to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów RP od 2013 roku. Celem nagród jest podkreślanie zasług osób, firm i instytucji, które wśród elementów swojego funkcjonowania znajdują miejsce dla wykorzystania potencjału studentów. Nagrody zostały przyznane w 8 kategoriach: Naukowy Projekt Roku, NGO (organizacje pozarządowe), Studencki Projekt Roku, Studia Bez Barier, Dziennikarz, Juwenalia, Kultura Studencka, Media Studenckie.

Krakowski Oddział PTA

Wersja do wydruku

W wyniku przeprowadzonych wyborów do władz krakowskiego oddziału PTA

Przewodniczącą została dr n. med. Ewa Mizia

Z-ca przewodniczącego dr n. med. Krzysztof Tomaszewski

Skarbnik dr n. med. Artur Pasternak

Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Anatomii Opartej na Faktach (International Evidence Based Anatomy Working Group - iEBA-WG)

Wersja do wydruku
We współpracy z Katedrą Anatomii Wydziału Lekarskiego UJ CM powstała Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Anatomii Opartej na Faktach (International Evidence Based Anatomy Working Group - iEBA-WG).
 
Grupa ta zajmuje się rozwijaniem i promowaniem idei Anatomii Opartej na Faktach (ang. Evidence-Based Anatomy - EBA) poprzez wytyczanie nowych standardów w EBA oraz przygotowywanie przeglądów systematycznych piśmiennictwa i meta-analiz nt. wybranych aspektów anatomii człowieka (szczególnie pod względem użyteczności klinicznej uzyskiwanych danych - np. opracowywanie nowych lub bezpieczniejszych dostępów chirurgicznych). Osobami prowadzącymi grupę są prof. Jerzy Walocha, dr Krzysztof Tomaszewski oraz Brandon Michael Henry.
Wszystkie osoby chętne do współpracy zapraszamy do kontaktu przez naszą stronę internetową. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.eba.cm.uj.edu.pl.

Strony