slideshow 1

Aktualności

Habilitacja w Katedrze Anatomii UJ CM

Wersja do wydruku

Z ogromną satysfakcją i radością informujemy, że w dniu 19.01.2017 Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała stopień doktora habilitowanego adiunktowi Katedry Anatomii UJ CM Panu dr Krzysztofowi Tomaszewskiemu. Serdecznie gratulujemy i życzymy Panu Docentowi dalszych sukcesów, tak na polu naukowym, jak i w życiu osobistym.

Rankingi 2016

Wersja do wydruku

Uprzejmie informuję, że na stronie Biblioteki Medycznej UJ CM zostały zamieszczone rankingi jednostek oraz indywidualne dla pracowników naszego Wydziału oraz całego Collegium Medicum.

Pod względem liczby prac opublikowanych ogółem Katedra zajęła drugie miejsce (87 prac). Pod względem wartości Impact Factor - trzecie miejsce (221,711 IF), pod względem wartości punktów MNiSW - pierwsze miejsce (2046 KBN). Pierwsze miejsce Katedra Anatomii zajęła również pod względem liczby prac opublikowanych z IF (66) i z punktami MNiSW (86). Odpowiednio drugie i pierwsze miejsce pod względem wartości wskaźnika IF oraz punktacji MNiSW proporcjonalnie do liczby autorów.

W rankingach indywidualnych pod względem liczby prac opublikowanych w 2016 pierwsze miejsce zajął dr Krzysztof Tomaszewski (35 prac); szóste - prof. Jerzy Walocha (27 prac); osiemnaste - dr Wiesława Klimek-Piotrowska oraz dr Artur Pasternak. Pod względem wartości punktacji IF prac opublikowanych w 2016 - czwarte miejsce na Wydziale zajęła Pani dr Wiesława Klimek-Piotrowska, piąte - dr Krzysztof Tomaszewski; siedemnaste - prof. Jerzy Walocha, czterdzieste - dr Mateusz Koziej; siedemdziesiąte - dr Artur Pasternak; siedemdziesiąte trzecie - dr Brandon Michael Henry. Pod względem wartości punktacji MNiSW - pierwsze miejsce zajął dr Krzysztof Tomaszewski, siódme prof. Jerzy Walocha, dwudzieste drugie dr Wiesława Klimek-Piotrowska, dwudzieste piąte - dr Mateusz Koziej, trzydzieste dziewiąte - dr Artur Pasternak, czterdzieste piąte - dr Brandon Michael Henry. Pod względem wartości IF opublikowanego w pojedynczej pracy pierwsze miejsce na wydziale zajęła Pani dr Wiesława Klimek-Piotrowska; Pod względem liczby prac opublikowanych z IF - drugie miejsce na wydziale zajął dr Krzysztof Tomaszewski, piąte prof. Jerzy Walocha, dziesiąte dr Wiesława Klimek-Piotrowska, jedenaste dr Mateusz Koziej, trzynaste dr Brandon M. Henry, piętnaste - dr Artur Pasternak. Pod względem liczby prac opublikowanych z punktacją MNiSW pierwsze miejsce zajął dr Krzysztof Tomaszewski, czwarte - prof. Jerzy Walocha, piętnaste - dr Wiesława Klimek-Piotrowska, szesnaste - dr Mateusz Koziej, siedemnaste - dr Artur Pasternak, osiemnaste - dr Brandon M. Henry, dwudzieste czwarte - dr Ewa Mizia, i dr Jerzy Mituś, dwudzieste piąte - dr Tomasz Bereza, dr Monika Konarska. Pod względem wartości punktów IF opublikowanych prac proporcjonalnie do liczby autorów - trzecie miejsce dr Wiesława Klimek-Piotrowska, szóste - dr Krzysztof Tomaszewski, jedenaste - prof. Jerzy Walocha, dwudzieste ósme - dr Mateusz Koziej, czterdzieste drugie dr Artur Pasternak, siedemdziesiąte dr Brandon M. Henry; I wreszcie w tej samej punktacji pod kątem punktów MNiSW proporcjonalnie do liczby autorów: czwarte miejsce dr Krzysztof Tomaszewski, szóste - dr Wiesława Klimek-Piotrowska, dziesiąte - prof. Jerzy Walocha; siedemnaste miejsce - dr Mateusz Koziej, dwudzieste dziewiąte - dr Artur Pasternak, siedemdziesiąte siódme - dr Brandon Michael Henry.

Dla porównania należy zaznaczyć, że sklasyfikowano ok. 500 pracowników Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz ok. 135 jednostek organizacyjnych (zakladów, katedr, itp.)..

Warto również dodać, iż dr Henry zajął także bezapelacyjnie pierwsze miejsce w większości rankingów jako student (ukończył studia w 2016 roku).

Warsztaty z Anatomii Chirurgicznej w ramach Krakowskich Dni Przepuklinowych

Wersja do wydruku

W dniu 8 grudnia 2016 r. w Katedrze Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie miały miejsce 

Warsztaty z Anatomii Chirurgicznej organizowane w ramach Krakowskich Dni Przepuklinowych, 

dorocznej międzynarodowej konferencji o tematyce herniologicznej.

Pracownicy Katedry Anatomii, którzy są równocześnie praktykującymi chirurgami, w składzie: dr Piotr Bachul, dr Artur Pasternak, 

dr Wiesława Klimek-Piotrowska, oraz dr Mateusz Sporek, zaprezentowali aspekty budowy anatomicznej jamy brzusznej pod kątem codziennej praktyki chirurgicznej.

Omawiano następujące tematy: budowa warstwowa ścian jamy brzusznej, zachyłki jamy otrzewnej, przepona, budowa kanału pachwinowego, 

szczególnie w aspekcie doboru prawidłowej techniki operacyjnej przy rekonstrukcji ubytków ścian jamy brzusznej. 

Przeszkolono łącznie 80 chirurgów z całej Polski oraz 10 z Ukrainy, jak również reprezentacje studentów wydziału lekarskiego UJCM. 

Pomysłodawcami oraz organizatorami Warsztatów z Anatomii Chirurgicznej byli Prof. Jerzy Walocha (Kierownik Katedry Anatomii UJCM) 

oraz Prof. Andrzej Matyja (Prezes OIL w Krakowie, będący jednocześnie organizatorem Krakowskich Dni Przepuklinowych). 

Warsztaty były współfinasowane ze środków KNOW.