slideshow 1

Aktualności

Spotkanie organizacyjne kandydatów do konkursu "Scapula Aurea"

Wersja do wydruku

Uprzejmie informuję, że spotkanie organizacyjne dla zgloszonych kandydatów do konkursu "Scapula Aurea" odbędzie się dnia 12.04. (czwartek) o godzinie 17.00 w sali seminaryjnej A1.

Rankingi 2017

Wersja do wydruku

W rankingach tworzonych przez Bibliotekę Medyczną UJ CM http://expertus.bm.cm-uj.krakow.pl/Bibliometria/ranking/index.html w zakresie dorobku naukowego pracownicy Katedry Anatomii UJ CM zajęli nastęoujące miejsca:

Liczba prac opublikowanych w 2017 roku: (klasyfikacja do 40. miejsca)

- doc. Krzysztof Andrzej Tomaszewski - 66 publikacji (drugie miejsce w uczelni)

- lek. Brandon Michael Henry - 45 publikacji (8. miejsce)

- prof. Jerzy Walocha - 43 publikacje (9. miejsce)

- dr Mateusz Hołda, dr Ewa Mizia - 11 publikacji (34. miejsce)

- doc. Wiesława Klimek-Piotrowska, lek. Mateusz Koziej - 10 publikacji (35. miejsce)

- doc. Artur Pasternak - 9 publikacji (36. miejsce)

- dr Grzegorz Goncerz, doc. Janusz Skrzat - 5 publikacji (40. miejsce)

Wartość wskaźnika Impact Factor (do 100. miejsca)

- doc. Krzysztof Andrzej Tomaszewski - 145,927 IF (5. miejsce w uczelni)

- lek. Brandon Michael Henry - 84,398 IF (13. miejsce w uczelni)

- prof. Jerzy Walocha - 71,162 IF (16.miejsce w uczelni)

- dr Mateusz Krystian Hołda - 28,78 IF (72. miejsce w uczelni)

- doc. Wiesława Klimek-Piotrowska - 27,621 IF (75. miejsce)

Wartość punktacji MNiSW

- doc. Krzysztof Andrzej Tomaszewski - 1630 pkt KBN (1. miejsce w uczelni)

- lek. Brandon Michael Henry - 1087 pkt KBN (5. miejsce)

- prof. Jerzy Walocha - 930 pkt KBN (7. miejsce)

- lek. Mateusz Koziej - 280 pkt KBN  (52. miejsce)

- dr Mateusz Krystian Hołda - 277 pkt KBN (53. miejsce)

- doc. Wiesława Klimek-Piotrowska - 245 pkt KBN (63. miejsce)

- dr Ewa Mizia - 225 pkt KBN (73. miejsce)

- doc. Artur Pasternak - 194 pkt KBN (86. miejsce)

 

W rankingu jednostek uczelni Katedra Anatomii UJ CM zajęla następujące miejsca:

Liczba prac ogółem - 117 publikacji - 4. miejsce w uczelni

Wartość wskaźnika Impact Factor - 224,833 IF (3. miejsce w uczelni)

Maksymalny Impact Factor pojedynczej pracy - 12,589 IF (12. miejsce w uczelni)

Wartość punktacji MNiSW - 2596 pkt KBN (1. miejsce w uczelni)

Liczba prac ze skaźnikiem Impact Factor - 82 (1. miejsce w uczelni)

Liczba prac punktowanych przez ministerstwo - 106 (1. miejsce w uczelni)

Wartość wskaźnika Impact Factor dzielona proporcjonalnie do liczby autorów - 60,202 IF (3. miejsce w uczelni)

Wartość punktacji ministerstwa dzielona proporcjonalnie do liczby autorów - 782,975 pkt KBN (1. miejsce w uczelni)

FICAR (The Federative International Committee for Research)

Wersja do wydruku

FICAR jest jednym ze stałych komitetów IFAA (International Federation of Associations of Anatomists). Misją tego komitetu jest m.in. promocja badań anatomicznych oraz aktywności badawczej wśród kadry nauczycielskiej i studentów, a także proponowanie nowych protokołów badawczych oraz metodologii. Kadencja komitetu trwa 5 lat. W bieżącej kadencji członkiem zarządu został wybrany prof. Jerzy Walocha. http://www.ifaa.net/committees/anatomical-research-ficar/ 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Anatomicznej "Scapula Aurea 2018" - Gdańsk

Wersja do wydruku

Na przełomie maja i czerwca 2018 roku w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Anatomicznego dla Studentów "Scapula Aurea Gdańsk 2018". Zapraszam potencjalnych kandydatów do zgłaszania woli uczestnictwa w konkursie - na adres anatomia@cm-uj.krakow.pl lub bezpośrednio w sekretariacie Katedry. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z koniecznością uczestnictwa - do momentu wyselekcjonowania trzech reprezentantów z grona studentów polsko- i anglojęzycznych. Zapraszam zarówno studentów Wydziału Lekarskiego jak i studentów kierunku lekarsko-dentystycznego.

Listę zgłoszeń zamykamy 25.03.2018 - następnie chętni zostaną poddani dobrowolnym szkoleniom z zakresu anatomii i radiologii anatomicznej, w dobranych godzinach pod opieką PT Asystentów Katedry. Końcowym etapem eliminacji będzie test i część praktyczna, która wyłoni reprezentantów i jednego zawodnika rezerwowego.

Nowy Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego.

Wersja do wydruku

W dniu 23.06.2017 w ramach XXXIII zjazdu Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, który miał miejsce w Katowicach, na walnym zebraniu wybrano nowe władze związku.
W trakcie kadencji na lata 2017-2020 prof. dr hab.med. Jerzy Walocha został wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego PTA.
Warto w tym miejscu nadmienić, iż począwszy od 1926 roku we władzach związku zasiadali z Krakowa Henryk Hoyer (histolog) jako prezes dwukrotnie oraz Kazimierz Stołyhwo (antropolog) jako wiceprezes. Prof. Walocha jest zatem pierwszym anatomem z Krakowa na tym stanowisku.

Serdecznie Gratulujemy!!!

Strony