Kierunek lekarski

Harmonogram zajęć i warunki zaliczenia przedmiotu Anatomia w roku akademickim 2021/2022: Lekarski Harmonogram i warunki zaliczenia 2021 2022
 
SESJA LETNIA 2021/2022:
Powtórki
26.05.2022 czwartek 15:00-17:30
27.05.2022 piątek 15:00-17:30
31.05.2022 wtorek 14:00-17:30
01.06.2022 środa I tura 14:00-16:30, II tura 16:30-19:00
 
Egzamin praktyczny
02.06.2022 czwartek
Godziny zostaną podane po ostatnim kolokwium.
 
Egzamin teoretyczny
03.06.2022 piątek 08:00-12:00
 

Harmonogram zajęć fakultetu Anatomia prawidłowa człowieka w badaniu ultrasonograficznym: PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTET USG LEKARSKI

Kod do zespołu na platformie Teams: 1pb7vqj
Prosimy o zarejestrowanie się wyłącznie przy użyciu adresu mailowego w domenie uj.edu.pl.