Kierunek lekarski

 
Harmonogram zajęć i warunki zaliczenia przedmiotu:
UWAGA!!
 

Wykłady:

Anatomia chirurgiczna brzucha I rok

Skull communication

E Seminarium 1MBN

Zastosowanie ultrasonografii do oceny układu mięśniowo szkieletowego


 

KOLOKWIA TESTOWE W DNIACH : 16.12.2019 -godz. 9.45

KATEDRA ANATOMII:

Sala wykładowa grupa: 1,2,3

A1 grupa: 5,6

A2 grupa: 7

A4 grupa: 4

A6 grupa: 21

KATEDRA BIOCHEMII

Sala wykładowa grupa: 8,9,10,11,12,13,14,15,16

KATEDRA MEDYCYNY SĄDOWEJ

Sala wykładowa grupa: 17,18,19,20.

25.02.2020 -godz. 9.45

21.04.2020 – godz. 9.45

KATEDRA ANATOMII:

Sala wykładowa grupa: 1,2,3

A1 grupa: 5,6

A2 grupa: 7

A4 grupa: 4

A6 grupa: 21

KATEDRA BIOCHEMII

Sala wykładowa grupa: 8,9,10,11,12,13,14,15,16

CDK – Łazarza 16 aula B grupa: 17,18,19,20.

KOLOKWIUM PRAKTYCZNE

17.12.2019.

I PIĘTRO

I tura godz. 14.00

Grupa: 6,8

II tura godz. 14.45

Grupa : 1,3,5.

II PIĘTRO

I tura godz.14.00

Grupa : 9,10

II tura godz. 14.45

Grupa: 2,4,7

18.12.2019

1) o godzinie 15.00 dla grup 13, 14 i 18 (I piętro) oraz 17, 19 i 20 (II piętro)

2) o godzinie 16.15 dla grup 15,16 i 21 (I piętro) oraz 11 i 12 (II piętro).

 

23.01.2020

I PIĘTRO

I tura godz. 14.00

Grupa: 1,3,5

II tura godz. 15.20

Grupa : 6,8.

II PIĘTRO

I tura godz.14.00

Grupa : 2,4,7

II tura godz. 15.20

Grupa: 9,10

Kolokwium praktyczne  grupy 11–21

Kolokwium praktyczne w dniu 24 stycznia (piątek) 2019 r. odbędzie się:

1) o godzinie 15.00 dla grup 13, 14 i 18 (I piętro) oraz 17, 19 i 20 (II piętro)

2) o godzinie 16.15 dla grup 15, 16 i 21 (I piętro) oraz 11 i 12 (II piętro).

 

16.04.2020

I PIĘTRO

I tura godz. 14.00

Grupa: 6,8

II tura godz. 14.45

Grupa : 1,3,5.

II PIĘTRO

I tura godz.14.00

Grupa : 9,10

II tura godz. 14.45

Grupa: 2,4,7

17.04.2020

1) o godzinie 15.00 dla grup 13, 14 i 18 (I piętro) oraz 17, 19 i 20 (II piętro)

2) o godzinie 16.15 dla grup 15,16 i 21 (I piętro) oraz 11 i 12 (II piętro).

SEMINARIUM grupy studenckie sale

05.12.2019  ( czwartek) godz. 14.00-15.30 Narząd wzroku ,nerw czaszkowy II

Sala wykładowa grupa: 1,3,5,6,4,7 

A1: 9,10 

 Sala nr 6 grupa :2,8 

06.12.2019 ( piątek) godz. 15.00-16.30 30 Narząd wzroku ,nerw czaszkowy II

Sala wykładowa grupa: ,18,19,20,21 

A1:  grupa:15,16,17  

Sala nr 1grupa :13,14 

Sala nr 6 grupa : 11,12)

10.12.2019  ( wtorek) godz. 14.00-15.30 RTG, CT, MRI -głowa szyja

A1:  grupa :4,7 

Sala nr 1 grupa :9,10 

Sala nr 3 grupa: 1,3 

Sala nr 6 grupa :2,8  

Sala nr 7 grupa :5,6  

11.12.2019 ( środa) godz. 15.00-16.30 RTG, CT, MRI -głowa szyja

Sala wykładowa grupa: ,18,19,20,21 

A1:  grupa:15,16,17  

Sala nr 1grupa :13,14 

Sala nr 6 grupa : 11,12 

20.01.2020 – poniedziałek 10.00-11.30 (Rtg, CT,MRI klatka piersiowa)

Sala wykładowa: grupa 1,2,3,4,5,6 

Sala A13 grupa: 15,16,17 

Sala A1 grupa : 7,8 

Sala nr 1 grupa 9,10 

Sala nr 3 grupa: 11,12 

Sala nr 6 grupa: 13,14 

Sala nr 7 grupa: 18,19 

Sala nr 8 grupa : 20,21 

02.04.2020 czwartek 14.00-15.30 RTG, CT, MRI- jama brzuszna

sala wykładowa  grupa: 1,2,3,4,5 

sala A1 grupa 6,7,8 

Sala nr 6 grupa: 9,10 

03.04.2020 piątek 15.00-16.30 RTG, CT, MRI- jama brzuszna

Sala wykładowa grupa: 21,20,19,18,17 

Sala A1 grupa: 16,15 

Sala  nr 6 grupa: 14,13, 

Sala nr 7 grupa: 12,11

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

Wielkość fontu
Kontrast