Kierunek lekarski

Harmonogram zajęć i warunki zaliczenia przedmiotu Anatomia w roku akademickim 2022/2023:
UWAGA!!! Zmiany w harmonogramie 3.01.2023 i 9.01.2023  Lekarski Harmonogram 2022 23 1
 
Szatnia studencka – Regulamin korzystania z szafek: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK
 

Harmonogram zajęć fakultetu Anatomia prawidłowa człowieka w badaniu ultrasonograficznym: PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTET USG LEKARSKI

KOLOKWIUM TESTOWE 28.11.2022
prosimy o obecność o  godzinie 7:50
Grupy 5-8 będą pisać stacjonarnie w Sali Wykładowej Katedry Anatomii 1 piętro.

Kod do zespołu na platformie Teams: l14r858
Prosimy o zarejestrowanie się wyłącznie przy użyciu adresu mailowego w domenie uj.edu.pl.