Pielęgniarstwo

Harmonogram: Pielęgniarstwo Harmonogram zajęć 2022 2023 rok

Kryteria zaliczenia przedmiotu: Pielęgniarstwo kryteria zaliczenia Anatomii 2022 2023 rok

Szatnia studencka – regulamin korzystania z szafek: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK

MsTeams – kod dołączenia do zespołu – Wykłady: aviOzrd

O – cyfra zero


Kolokwium zaliczeniowe z Anatomii dla osób, które nie uzyskały wystarczającej liczby punktów odbędzie się

23.01.2023 o godzinie 14:30 sala wykładowa Katedry Anatomii


EGZAMIN

6.02.2023 godzina 16:00

Grupy I – III Katedra Anatomii

Grupy IV – XII Sala wykładowa Katedry Biochemii

(Uwaga !! osoby uczęszczające na ćwiczenia z innymi grupami egzamin piszą zgodnie z przypisaniem do grupy macierzystej)


Koordynator kierunku:

dr n. med. Aleksandra Matuszyk