Pielęgniarstwo

W II semestrze 2021/2022 nie odbywają się zajęcia z anatomii na kierunku pielęgniarstwo.