Pielęgniarstwo

Trzeci termin egzaminu z anatomii dla studentów, którzy uzyskali zgodę Pana Dziekana  prof. dr hab. Romana Nowobilskiego 

odbędzie się dn.

05.03.2020r w Katedrze Anatomii o godz. 8.00.​ 

Proszę o przyjście 15 min. wcześniej i posiadanie ze sobą dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

Lista osób zwolnionych z egzaminu z anatomii z oceną bdb: 

kod suma uzyskanych punktów ocena
O122 138 bdb
O124 136 bdb
O163 133 bdb
O126 136 bdb
O433 144 bdb
O579 135 bdb​

Gratuluję

dr n.med. Tomasz Iskra​

Wyniki Egzaminu z Anatomii I termin
 

Pielęgniarstwo Harmonogram zajęć 2019 2020 rok

Pielęgniarstwo kryteria zaliczenia Anatomii 2019 2020 rok

Zaliczenie przedmiotu:

Pielęgniarstwo 2019 2020 kolokwia zaliczenie przedmiotu 2020r

Egzamin z Anatomii (I termin) odbędzie się w dniu 06.02.2020 r o godz. 8.00 (Sala wykładowa Katedry Anatomii /grupa I i III/ oraz Sala wykładowa Katedry Biochemii /pozostałe grupy/)

Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się w dniu 18.02.2020 r o godz. 13..00 (Sala wykładowa Katedry Anatomii)

Egzamin z Anatomii (II termin) odbędzie się w dniu 20.02.2020 r o godz. 8.00 (Sala wykładowa Katedry Anatomii)

Wyniki kolokwium:

kol. 1 s.1

kol.1 s.2

Pielęgniarstwo 2019 2020 kolokwia 23.12.2019

Pielęgniarstwo 2019 2020 kol. 2 12.2019

 

Koordynator kierunku
dr n. med. Tomasz Iskra

Wielkość fontu
Kontrast