Ratownictwo medyczne

Harmonogram zajęć II semestr: RATOWNICTWO MEDYCZNE harmonogram na II semestr

Warunki zaliczenia:WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU ANATOMIA RATOWNICTWO MEDYCZNE

Szatnia studencka – regulamin korzystania z szafek: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK

Koordynator kierunku
dr n. med. Agata Musiał
agata.musial@uj.edu.pl