Ratownictwo medyczne

Harmonogram zajęć – I semestr: Harmonogram zajęć dla studentów RM 2023 24

Warunki zaliczenia: Warunki zaliczenia przedmiotu Anatomia RM 2023 24

Szatnia studencka – regulamin korzystania z szafek: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK

Koordynator kierunku
dr n. med. Agata Musiał
agata.musial@uj.edu.pl