Muzeum Katedry

Zwiedzanie Muzeum:

rezerwacja terminów: Jacenty Urbaniak 691 500 900, mburbani@cyf-kr.edu.pl, 9:00-14:00.

Bilety: 7 zł, płatne w sekretariacie Katedry. Płatność możliwa gotówką i kartą.

UWAGA: w związku z zarządzeniem Rektora odnośnie wprowadzenia stopnia alarmowego, do Muzeum mogą wejść wyłącznie grupy zorganizowane. Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

Sekretariat Katedry nie udziela informacji o terminach zwiedzania.

Muzeum Katedry i Zakładu Anatomii UJ CM jest przeznaczone głównie dla grup zorganizowanych młodzieży szkół średnich o profilu biologiczno-chemicznym, szkół średnich o profilu medycznym, studentów uczelni wyższych o profilu medycznym, absolwentów uczelni wyższych o profilu medycznym.

W Muzeum obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania eksponatów. Materiały tekstowe, jak również zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Katedry, a także informacje zawarte w folderze reklamowym Muzeum są objęte prawem autorskim (zastrzeżone). Prosimy wszystkich chętnych o dostosowanie się do tego wymogu, zrozumiałego ze względu na specyfikę Muzeum.

Ze względu na niecodzienną, a dla niektórych – wstrząsającą specyfikę eksponatów, zapraszamy zwiedzających od 16 roku życia.

Historia

Pierwsze anatomiczne eksponaty muzealne zostały przywiezione z Wiednia jeszcze przed powstaniem Muzeum Katedry Anatomii tj. w 1803 roku, w postaci 12 preparatów kości i płodów. W 1809 było 66 preparatów, a przeprowadzony w 1816 roku inwentarz wykazuje liczbę 141, przy czym wliczono w to również preparaty anatomopatologiczne (np. kamienie żółciowe i moczowe). Następny spis, przeprowadzony w 1835 r. wykazuje liczbę 227 preparatów, z czego odrzucono 57, a do anatomii patologicznej przeniesiono 81. Wymienione w inwentarzu preparaty początkowo gromadzone były w małym wilgotnym pomieszczeniu, zaś słoje, w których znajdowały się preparaty w spirytusie nie miały pokryw, lecz były przykryte pęcherzami zwierzęcymi i szczelnie zawiązane.

W 1854 zbiory liczyły 339 preparatów anatomicznych i 917 preparatów z działu anatomii porównawczej, do 1869 przybyły kolejne preparaty, tak, że łączna liczba preparatów osiągnęła stan 461. Przeprowadzony w 1869 roku spis wykazał już 1068 preparatów. W celu powiększenia zbiorów apelowano do publiczności, aby zwożono wszelkiego rodzaju zwierzęta, również egzotyczne, które były preparowane. Przeprowadzony w latach 60. XX wieku spis wykazuje stan ok. 1850 preparatów, wliczając w to ok. 100 preparatów korozyjnych uzyskanych drogą wypełnienia naczyń lub naturalnych przewodów narządów masami plastycznymi (np. polichlorkiem winylu), wykonanych przez prof. J. Kusia. Najcenniejsze, najbardziej pieczołowicie przechowywane to preparaty Teichmannowskie, ponadto preparaty Kostaneckiego, na podstawie, których opracował anatomię porównawczą kątnicy u kręgowców, kostne preparaty Bochenka, preparaty okresu międzywojennego i powojenne, wykonywane przez asystentów zakładu, wreszcie modele embriologiczne, sprowadzone głównie przez Kostaneckiego.

Obecnie, w naszym muzeum składającym się z trzech sal, wg spisu wykonanego 21.06.2001 znajduje się 2077 preparatów. Pierwsza sala zawiera preparaty z działu osteologii i artrologii, także anatomii porównawczej, a wreszcie preparaty z działu antropologii. W drugiej sali zgromadzono preparaty “mokre” przechowywane w szczelnych słojach lub specjalnie dostosowanych przeźroczystych pojemnikach, z zakresu anatomii narządów głowy i szyi (w tym także liczne preparaty anatomiczne ośrodkowego układu nerwowego), trzewi klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy. W sali tej znajdują się także modele rozwojowe sprowadzone w okresie międzywojennym przez Kostaneckiego. Ostatnia sala, będąca chlubą muzeum, zawiera preparaty najstarsze m.in. wykonane osobiście przez Teichmanna, stanowiące po dziś dzień przykład i wzór pracowitości, zręczności oraz kunsztu preparatorskiego. Sala ta nosi imię prof. Ludwika Teichmanna.

Od późnych lat 50. datują się próby uzyskiwania anatomicznych preparatów mikrokorozyjnych – wydaje się, iż preparaty uzyskane przy użyciu najnowszych mas wypełniających mogłyby uzupełnić lukę, jaka dzieli preparaty wypełniane mediami niepenetrującymi łożysko kapilarne od preparatów wykonywanych przy użyciu drobnocząsteczkowych żywic, takich jak np. Mercox CL-2R, dzięki którym możliwe jest wnikliwe badanie łożysk naczyniowych różnych narządów przy pomocy np. skaningowej mikroskopii elektronowej.

Muzeum jest otaczane stałą troską i opieką wszystkich kolejnych kierowników Katedry. Cieszy się dużym zainteresowaniem – jest zwiedzane przez liczne wycieczki młodzieży średnich szkół medycznych, kandydatów na studia medyczne, studentów innych uczelni.

 

Museum of the Department of Anatomy JUMC

The Museum of the Department of Anatomy UJ CM is designated exclusively for group tours consisting of: (1) high-school students pursuing a life-sciences curriculum (2) high-school students pursuing a curriculum focused on medicine (3) post-secondary (university) students pursuing a curriculum of medicine (4) medical university graduates. Tours are available only by appointment.

Please contact  e-mail: anatomia@cm-uj.krakow.pl
Please note that taking pictures or films of the Museum contents is strictly prohibited. Please note that the text and photographs found on the internet site of the Anatomy Department, along with the information found in the Museum advertising folder, are copyrighted (reserved). We kindly ask all to take this into consideration, especially when taking into account the nature of the Museum exhibits.