Dietetyka

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU DIETETYKA

 

Zajęcia odbywają się przez dwa semestry w formie wykładów i ćwiczeń.

Wykłady obejmują 30 godzin

Ćwiczenia obejmują 40 godzin

Wykłady   I semestr   wtorek         w godzinach  11.45  –  13.15

                  II semestr  wtorek         w godzinach  12:00-  13.30

 

Ćwiczenia (sala prosektoryjna)                       

                  I semestr   ćwiczenia piątek 17.45 – 19.15

                 II semestr  ćwiczenia sroda 18.45 – 20.15

Wszystkie zajęcia odbywają w Katedrze Anatomii UJ CM przy ul. Kopernika 12.

Warunki zaliczenia dietetyka 2 202021 1

Dietetyka harmonogram 2020|21 I sem

Dietetyka harmonogram 2020|2021 II sem

 

 

Koordynator kierunku

dr Iwona Brzozowska

Wielkość fontu
Kontrast