Dietetyka

Kryteria zaliczenia przedmiotu Anatomia na kierunku Dietetyka: Warunki zaliczenia dietetyka 21 22

Harmonogram zajęć, I semestr 2021/2022: Dietetyka Harmonogram 21 22

UWAGA: wykłady z Anatomii dla kierunku Dietetyka będą się odbywały stacjonarnie w auli Katedry Anatomii. 

Koordynator kierunku

dr Iwona Brzozowska

i.brzozowska@uj.edu.pl

 

Wielkość fontu
Kontrast