Dietetyka

Przypominamy, że na terenie Katedry Anatomii obowiązuje konieczność segregowania odpadów. Bardzo prosimy, by studenci korzystający z sal prosektoryjnych stosowali się do tej zasady. Rękawiczki wyrzucamy do opadów medycznych – kosze stoją na salach ćwiczeniowych. Bardzo prosimy o dbałość o preparaty i niezostawianie rękawiczek lub innych śmieci na stołach, w preparatach i innych nieadekwatnych miejscach.

Za śmieci, które nie zostają odpowiednio posegregowane Uczelnia musi ponieść koszt.


PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU DIETETYKA

Zajęcia odbywają się przez dwa semestry w formie wykładów i ćwiczeń.

Wykłady obejmują 30 godzin

Ćwiczenia obejmują 40 godzin

Wykłady   I semestr   wtorek         w godzinach  11.45 – 13.15

                  II semestr  wtorek         w godzinach  12:15 – 13.45

 

Ćwiczenia (sala prosektoryjna)                       

                  I semestr   ćwiczenia piątek 17.45 – 19.15

                 II semestr  ćwiczenia środa 18.45 – 20.15

Wszystkie zajęcia odbywają w Katedrze Anatomii UJ CM przy ul. Kopernika 12.

Warunki zaliczenia dietetyka  2020/21

Dietetyka harmonogram 2020/21 I sem

Dietetyka harmonogram 2020/2021 II sem

Koordynator kierunku

dr Iwona Brzozowska

Wielkość fontu
Kontrast