Dietetyka

Kryteria zaliczenia przedmiotu Anatomia na kierunku Dietetyka: Warunki zaliczenia dietetyka 22 23

Harmonogram zajęć, I semestr 2022/2023:harmonogram dietetyka 2022 23

Harmonogram zajęć, II semestr 2022/2023:harmonogram II sem. die. 22 23

Szatnia studencka – Regulamin korzystania z szafek: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK

 

UWAGA: wykłady z Anatomii dla kierunku Dietetyka odbywają się stacjonarnie w Auli Katedry Anatomii. 


Koordynator kierunku
dr Iwona Brzozowska
i.brzozowska@uj.edu.pl