Publikacje 2016 rok

Ogółem 109 publikacji w 2016 roku, łączna wartość IF=193.6, łączna wartość punktacji MNiSW=1839.0

 

1. Maga P., Sanak M., Jawień J, Rewerska B., Maga M, Wachsmann A., Koziej M., Gregorczyk-Maga I., Nizankowski R.
11-Dehydro thromboxane B2 levels after percutaneous transluminal angioplasty in patients with peripheral arterial occlusive disease during a one year follow-up period.
Journal of Physiology and Pharmacology, 2016: Vol. 67, nr 3, s. 377-383, 
IF: 2.883
Adres url: http://www.jpp.krakow.pl/journal/archive/06_16/pdf/377_06_16_article.pdf

2. Kozerska Magdalena, Skrzat Janusz, Spulber Alexandru, Wroński Sebastian, Tarasiuk Jacek 
3D visualization of the intratemporal course of the facial canal using computed micro-tomography.
Folia Medica Cracoviensia, 2016: Vol. 56, nr 3, s. 11-19, 
Adres url: http://www.fmc.cm-uj.krakow.pl/pdf/56_3_11.pdf

3. Pasternak Artur, Wawok Przemysław, Richter Piotr 
A giant pancreatic pseudocyst treated by open cystogastrostomy.
Folia Medica Cracoviensia, 2016: Vol. 56, nr 2, s. 53-56, 
Adres url: http://fmc.czasopisma.pan.pl/images/data/fmc/wydania/no_2_2016/FMC_2-16_6_Pasternak_et_al.pdf

4. Hołda Mateusz K., Koziej Mateusz, Klimek-Piotrowska Wiesława 
A left circumflex artery to right atrium fistula supplying the sinoatrial node.
Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2016: Vol. 24, nr 1, s. 155-157, 
IF: 0.217
Adres url: http://tgkdc.dergisi.org/index.php3?code=TGKDC

5. Wilczyński J., Szczepanek A., Wojtal P., Diakowski M., Wojenka M., Sobieraj D. 
A Mid Upper Palaeolithic Child Burial from Borsuka Cave (Southern Poland).
Int. J. Osteoarchaeol., 2016: Vol. 26, nr 1, s. 151-162, 
IF: 1.038
Adres url: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oa.2405/abstract

6. Klimek-Piotrowska Wiesława, Rybicka Monika, Wojnarska Aleksandra, Wójtowicz Agnieszka, Koziej Mateusz, Hołda Mateusz K. 
A multitude of variations in the configuration of the circle of Willis: an autopsy study.
Anatomical Science International, 2016: Vol. 91, nr 4, s. 325-333, 
IF: 0.961
Adres url: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12565-015-0301-2

7. Kopeć Jerzy, Krzanowski Marcin, Królczyk Jarosław, Jaworek-Troć Joanna, Krzanowska Katarzyna, Sułowicz Władysław 
Abernethy malformation type I (congenital absence of the portal vein) in a patient with chronic kidney disease.
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2016: Vol. 126, nr 12, s. 1012-1013, i
IF: 2.309
Adres url: http://pamw.pl/sites/default/files/166_Krzanowska.pdf

8. Sulkowski L., Pasternak A., Szura M., Matyja A.
Abrikossoff’s tumor mimicking endometrial tumor-literature review and case report of the first described granular cell tumor in scar tissue after caesarean section.
European Journal of Gynaecological Oncology, 2016: Vol. 37, nr 2, s. 262-264
IF: 0.692

9. Górski A.Z., Stróż M., Oświęcimka P., Skrzat J.
Accuracy of the box-counting algorithm for noisy fractals.
Int. J. Mod. Phys. C (Singap.Online), 2016: Vol. 27, nr 10, s. 1650112-1 – 1650112-11, 
IF: 1.171
DOI: 10.1142/S0129183116501126

10. Szczepanek Anita 
Analiza antropologiczna szkieletów z Boratyna, stan. 17.
Boratyn, pow. jarosławski, stan. 17. Materiały z osad kultury mierzanowickiej i grupy tarnobrzeskiej oraz z cmentarzyska
wczesnośredniowiecznego.
Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2016, s. 235-239

11. Karkowski Grzegorz, Kuniewicz Marcin, Bednarek Jacek, Matusik Paweł, Rydlewska Anna, Lelakowski Jacek
Reasons of recurrence and subjective arrhythmia feelings after successful RF AVNRT ablation.
Przegląd Lekarski, 2016: T. 73, nr 7, s. 483-487, 
Adres url: http://www.wple.net/plek/przeglad_lekarski.htm

12. Klimek-Piotrowska Wiesława, Hołda Mateusz K., Koziej Mateusz, Strona Marcin 
Anatomical barriers in the right atrium to the coronary sinus cannulation.
PeerJ, 2016: Vol. 3, art. no. e1548, s. 1-11, 
IF: 2.177
Adres url: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4731008/pdf/peerj-03-1548.pdf

13. Vikse Jens, Henry Brandon Michael, Roy Joyeeta, Ramakrishnan Piravin Kumar, Hsieh Wan Chin, Walocha Jerzy A.,
Tomaszewski Krzysztof A.
Anatomical Variations in the Sinoatrial Nodal Artery: A Meta-Analysis and Clinical Considerations.
PLoS One, 2016: Vol. 11, nr 2 art. no. e0148331, s. 1-19, 
IF: 2.806
Adres url: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0148331

14. Klimek-Piotrowska Wiesława, Hołda Mateusz K., Koziej Mateusz, Piątek Katarzyna, Hołda Jakub 
Anatomy of the true interatrial septum for transseptal access to the left atrium.
Annals of Anatomy, 2016: Vol. 205, s. 60-64,
IF: 1.864
Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0940960216300206

15. Bereza Tomasz, Walocha Jerzy 
Anatomy of the urogenital system.
Regenerative medicine for the treatment of urinary incontinence. Jagiellonian University Press, cop. 2016. s. 21-26

16. Konarska Monika, Wrona Anna Natalia, Aleksandrovych Veronika, Bereza Tomasz, Sajewicz Marek, Gach-Kuniewicz Barbara, Lis Maciej, Komnata Kinga, Paziewski Mateusz, Maleszka Aleksandra, Depukat Paweł, Solewski Bernard, Warchoł Łukasz 
Angiogenesis and pro-angiogenic factors in uterine fi broids – facts and myths.
Folia Medica Cracoviensia, 2016: Vol. 56, nr 2, s. 37-43,
Adres url: http://fmc.czasopisma.pan.pl/images/data/fmc/wydania/no_2_2016/FMC_2-16_4_Konarska_et_al.pdf

17. Sporek Mateusz, Dumnicka Paulina, Gala-Bladzinska Agnieszka, Ceranowicz Piotr, Warzecha Zygmunt, Dembinski Artur, Stepien Ewa, Walocha Jerzy, Drozdz Ryszard, Kuzniewski Marek, Kusnierz-Cabala Beata 
Angiopoietin-2 Is an Early Indicator of Acute Pancreatic-Renal Syndrome in Patients with Acute Pancreatitis.
Mediators of Inflammation
2016: Vol. 2016, art. no. 5780903, s. 1-8, 
IF: 3.232
Adres url: http://downloads.hindawi.com/journals/mi/2016/5780903.pdf

18. Pacholczak Renata, Klimek-Piotrowska Wiesława, Kuszmiersz Piotr 
Associations of anthropometric measures on breast cancer risk in pre- and postmenopausal women – a case-control study.
J. Physiol. Anthropol., 2016: Vol. 35, 7, 
IF: 1.250
Adres url: http://jphysiolanthropol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40101-016-0090-x

19. Hołda Mateusz K., Koziej Mateusz, Hołda Jakub, Piątek Katarzyna, Tyrak Kamil, Chołopiak Weronika, Bolechała Filip, Walocha Jerzy A., Klimek-Piotrowska Wiesława 
Atrial septal pouch – Morphological features and clinical considerations.
International Journal of Cardiology, 2016: Vol. 220, s. 337-342, 
IF: 6.189
Adres url: http://ac.els-cdn.com/S0167527316311494/1-s2.0-S0167527316311494-main.pdf?_tid=8e178660-3d08-11e6-a775-00000aab0f26&acdnat=1467101943_a8e3949efa5ad598013d15c530e215fe

20. Budziszewski Janusz, Jarosz Paweł, Libera Jerzy, Szczepanek Anita, Włodarczyk Piotr 
Badania wykopaliskowe kurhanów na stanowisku 3 w Białce, pow. krasnostawski.
Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016, s. 359-380 

21. Rybak Katarzyna, Sporek Mateusz, Gala-Błądzińska Agnieszka, Mazur-Laskowska Małgorzata, Dumnicka Paulina, Walocha Jerzy, Drożdż Ryszard, Kuźniewski Marek, Ceranowicz Piotr, Kuśnierz-Cabala Beata 
Urinalysis in patients at the early stage of acute pancreatitis.
Przegląd Lekarski, 2016: T. 73, nr 2, s. 88-92, 
Adres url: http://www.wple.net/plek/przeglad_lekarski.htm

22. Mróz Izabela, Kielczewski Stanislas, Pawlicki Dominik, Kurzydło Wojciech, Bachul Piotr, Konarska Monika, Bereza Tomasz, Walocha Klaudia, Kaythampillai Lourdes Niroja, Depukat Paweł, Pasternak Artur, Bonczar Tomasz, Chmielewski Przemysław, Mizia Ewa, Skrzat Janusz, Mazur Małgorzata, Warchoł Łukasz, Tomaszewski Krzysztof 
Blood vessels of the shin – anterior tibial artery – anatomy and embryology – own studies and review of the literature.
Folia Medica Cracoviensia, 2016: Vol. 56, nr 1, s. 33-47, 
Adres url: http://www.fmc.cm-uj.krakow.pl/pdf/56_3_5.pdf

23. Chmielewski Przemysław, Warchoł Łukasz, Mróz Izabela, Malczak Piotr, Jaworek Joanna, Mizia Ewa, Walocha Ewa, Depukat Paweł, Bachul Piotr, Bereza Tomasz, Kurzydło Wojciech, Gach-Kuniewicz Barbara, Mazur Małgorzata, Tomaszewski Krzysztof 
Blood vessels of the shin – posterior tibial artery – anatomy – own studies and review of the literature.
Folia Medica Cracoviensia, 2016 : Vol. 56, nr 3, s. 5-9, 
Adres url: http://fmc.czasopisma.pan.pl/

24. Sas-Korczyńska Beata, Strzępek Łukasz, Skotnicki Piotr, Reinfuss Marian, Walasek Tomasz, Mituś Jerzy W., Patla Anna, Pluta Elżbieta
Charakterystyka śluzowego raka piersi: cechy populacyjne, kliniczne i mikroskopowe oraz wyniki leczenia i czynniki prognostyczne.
Oncology and Radiotherapy, 2016: R. 10, nr 1, s. 49-52. 

25. Matyja Andrzej, Bachul Biotr [Piotr], Matyja Maciej, Pasternak Artur, Solecki Rafał, Skibiński Robert, Szura Mirosław 
Chirurgia przepuklin.
Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego, 2016: T. 23, s. 150-155, 

26. Klimek-Piotrowska Wiesława, Hołda Mateusz K., Koziej Mateusz, Hołda Jakub, Piątek Katarzyna, Tyrak Kamil, Bolechała Filip 
Clinical Anatomy of the Cavotricuspid Isthmus and Terminal Crest.
PLoS One, 2016: Vol. 11, nr 9 art. no. e0163383, s. 1-16,
IF: 2.806
Adres url: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0163383

27. Luczyńska Elzbieta, Heinze Sylwia, Adamczyk Agnieszka, Rys Janusz, Mitus Jerzy W., Hendrick Edward 
Comparison of the Mammography, Contrast-Enhanced Spectral Mammography and Ultrasonography in a Group of 116 patients.
Anticancer Research, 2016: Vol. 36, nr 8, s. 4359-4366
IF: 1.937
Adres url: http://ar.iiarjournals.org/content/36/8/4359.abstract

28. Skrzat Janusz, Brzegowy Paweł, Tarasiuk Jacek, Wroński Sebastian, Spulber Alexandru, Walocha Jerzy 
Comparison of volumetric reconstructions obtained from CT and micro-CT scans of the petrous bone.
Folia Medica Cracoviensia, 2016: Vol. 56, nr 4, s. 63-70, 
Adres url: http://www.fmc.cm-uj.krakow.pl/pdf/56_4_63.pdf

29. Vikse Jens, Henry Brandon Michael, Roy Joyeeta, Ramakrishnan Piravin Kumar, Hsieh Wan Chi , Walocha Jerzy A.,
Tomaszewski Krzysztof A.
Correction: Anatomical Variations in the Sinoatrial Nodal Artery: A Meta-Analysis and Clinical Considerations.
PLoS One, 2016: Vol. 11, nr3, art. nr e0150051,
Adres url: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0150051

30. Hołda Mateusz K., Klimek-Piotrowska Wiesława, Hołda Jakub 
Cryoballoon or Radiofrequency Ablation for Atrial Fibrillation.
New England Journal of Medicine, 2016: Vol. 375, nr 11, s. 1100, 
IF: 72.406
Adres url: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1609160 t=article

31. Jakubowicz Ewa, Patla Anna, Pluta Elżbieta, Bockenheimer-Ruszkowska Joanna, Mituś Jerzy Władysław, Reinfuss Marian 
Prognostic factors in patients with brain metastases from non-small cell lung carcinoma.
Oncology and Radiotherapy, 2016: R. 10, nr 2, s. 36-42

32. Sporek Mateusz, Dumnicka Paulina, Gala-Błądzińska Agnieszka, Mazur-Laskowska Małgorzata, Walocha Jerzy, Ceranowicz Piotr, Warzecha Zygmunt, Dembiński Artur, Kuźniewski Marek, Olszanecki Rafał, Kuśnierz-Cabala Beata 
Determination of serum neutrophil gelatinase-associated lipocalin at the early stage of acute pancreatitis.
Folia Medica Cracoviensia, 2016: Vol. 56, nr 2, s. 5-16, 
Adres url: http://fmc.czasopisma.pan.pl/images/data/fmc/wydania/no_2_2016/FMC_2-16_1_Sporek_et_al.pdf

33. Rybicka Monika, Wójtowicz Agnieszka, Wojnarska Aleksandra, Hołda Mateusz K., Koziej Mateusz, Klimek-Piotrowska Wiesława 
Double circle of the base: the unique variation of the circle of Willis anatomy.
J. Neurosurg. Sci., 2016: Vol. 60, nr 1, s. 139-140
IF: 1.522
Adres url: http://www.minervamedica.it/en/journals/neurosurgical-sciences/article.php?od=R38Y2016N01A0139&acquista=1

34. Szczepanek Anita, Urbański Bartłomiej 
Ekshumacja szczątków żołnierzy Armii Radzieckiej z mogiły zbiorowej przy Alei Wolności w Nowym Sączu.
Rocz. Sądecki, 2016: T. 44, s. 308-321

35. Przybyła Marcin, Szczepanek Anita, Tunia Krzysztof 
Ekshumacja żołnierskich grobów z II Wojny Światowej w południowej części województwa małopolskiego w 2015 roku.
Rocz. Sądecki, 2016: T. 44, s. 322-340

36. Jarosz Paweł, Mazurek Mirosław, Szczepanek Anita 
Elements of proto and early Mierzanowice culture on settlements sites near Jarosław (SE Poland).
Musaica Archaeol., 2016: Vol. 1, s. 81-94,
Adres url: https://fphil.uniba.sk/musarch/archiv/1-1/

37. Puskulluoglu Mirosława, Zygulska Aneta L., Tomaszewska Iwona M., Ochenduszko Sebastian, Konopka Kamil, Tomaszewski Krzysztof A. 
Evaluation of health-related quality of life and its main influencing factors in a Polish population of patients with bone metastases.
Current Problems in Cancer, 2016: Vol. 40, nr 5-6, s. 183-197, 
IF: 1.225
Adres url: http://www.cpcancer.com/article/S0147-0272(16)30027-7/abstract

38. Konopka Tomasz, Szczepanek Anita, Przybyła Marcin M., Włodarczak Piotr 
Evidence of interpersonal violence or a special funeral rite in the Neolithic multiple burial from Koszyce in southern Poland – a forensic analysis.
Anthropological Review, 2016: Vol. 79, nr 1, s. 69-85,
Adres url: https://content.sciendo.com/view/journals/anre/79/1/article-p69.xml

39. Matuszyk Aleksandra, Ceranowicz Piotr, Warzecha Zygmunt, Cieszkowski Jakub, Ceranowicz Dagmara, Gałązka Krystyna, Bonior Joanna, Jaworek Jolanta, Bartuś Krzysztof, Gil Krzysztof, Olszanecki Rafał, Dembiński Artur 
Exogenous Ghrelin Accelerates the Healing of Acetic Acid-Induced Colitis in Rats.
International Journal of Molecular Sciences, 2016: Vol. 17, nr 9 art. no. 1455, s. 1-16,
IF: 3.226
Adres url: http://www.mdpi.com/1422-0067/17/9/1455/pdf

40. Henry Brandon Michael, Vikse Jens, Graves Matthew J., Sanna Sylvia, Sanna Beatrice , Tomaszewska Iwona M., Tubbs R. Shane, Tomaszewski Krzysztof A. 
Extralaryngeal branching of the recurrent laryngeal nerve: a meta-analysis of 28,387 nerves.
Langenbeck’s Archives of Surgery, 2016: Vol. 400, nr 8, s. 913-923, 
IF: 2.203
Adres url: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00423-016-1455-7

41. Groenvold Mogens, Aaronson Neil K., Darlington Anne-Sophie E., Fitzsimmons Deborah, Greimel Eva, Holzner Bernhard, Reijneveld Jaap C., Tomaszewski Krzysztof A., Verdonck-de Leeuw Irma, van de Poll-Franse Lonneke
Focusing on Core Patient-Reported Outcomes in Cancer Clinical Trials-Letter.
Clinical Cancer Research, 2016: Vol. 22, nr 22, s. 5617, 
IF: 9.619
Adres url: http://clincancerres.aacrjournals.org/content/22/22/5617.long

42. Musiał Agata, Gryglewski Ryszard W., Kielczewski Stanislas, Loukas Marios, Wajda Justyna 
Formalin use in anatomical and histological science in the 19th and 20th centuries.
Folia Medica Cracoviensia, 2016: Vol. 56, nr 3, s. 31-40, 
Adres url: http://www.fmc.cm-uj.krakow.pl/pdf/56_3_31.pdf

43. Gryglewski Andrzej, Pasternak Artur, Piech Krzysztof, Gąsior Grzegorz, Głowacki Roman, Bereza Krzysztof, Walocha Ewa 
Gastroscopy in patients with hiatal hernia with and without gastroesophageal mucosal prolapse.
Folia Medica Cracoviensia, 2016: Vol. 56, nr 4, s. 5-12, 
Adres url: http://www.fmc.cm-uj.krakow.pl/pdf/56_4_5.pdf

44. Włodarczyk Piotr, Boroń Tomasz, Kurzawska Aldona, Osypińska Marta, Szczepanek Anita, Winiarska-Kabacińska Małgorzata 
The grave of the Corded Ware culture from the site 10 in Wilczyce, Sandomierz County.
Przegląd Archeologiczny, 2016: Vol. 64, s. 29-57, 
Adres url: http://www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&dzial=artykuly&k=przeglad_archeologiczny

45. Mituś Jerzy W., Wysocki Wojciech M. 
Guz liściasty piersi.
Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi: konsensus Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
Via Medica, 2016. s. 65-67 

46. Henry Brandon Michael, Wrażeń Waldemar, Hynnekleiv Leif, Kłosiński Michał, Pękala Przemysław A., Kucharska Ewa, Golec Edward B., Tomaszewski Krzysztof A[ndrzej] , Pąchalska Maria 
Health-Related Quality-of-Life and Functional Outcomes in Short-Stem Versus Standard-Stem Total Hip Arthroplasty: An 18-Month Follow-Up Cohort Study.
Medical Science Monitor, 2016: Vol. 22, s. 4406-4414,
IF: 1.585
Adres url: https://www.medscimonit.com/download/index/idArt/900610

47. Gryglewski Andrzej, Kuta Marcin, Pasternak Artur, Opach Zdzisław, Walocha Jerzy, Richter Piotr 
Hiatal hernia with upside-down stomach. Management of acute incarceration: case presentation and review of literature.
Folia Medica Cracoviensia, 2016: Vol. 56, nr 3, s. 61-66, 
Adres url: http://www.fmc.cm-uj.krakow.pl/pdf/56_3_61.pdf

48. Goncerz Grzegorz, Drabczyk Robert 
Hiponatremia związana z wysiłkiem fizycznym: Podsumowanie stanowiska ekspertów międzynarodowej konferencji uzgodnieniowej.
Medycyna Praktyczna, 2016, nr 7-8, s. 15-22.
Adres url: http://www.mp.pl

49. Loukas Marios, Youssef Pamela, Gielecki Jerzy, Walocha Jerzy, Natsis Konstantinos, Tubbs R. Shane 
History of cardiac anatomy: a comprehensive review from the Egyptians to today.
Clinical Anatomy, 2016: Vol. 29, nr 3, s. 270-284, 
IF: 1.824
Adres url: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ca.22705/epdf

50. Hołda Mateusz K., Klimek-Piotrowska Wiesława, Koziej Mateusz, Piatek Katarzyna, Hołda Jakub 
Influence of different fixation protocols on the preservation and dimensions of cardiac tissue.
Journal of Anatomy, 2016: Vol. 229, nr 2, s. 334-340,
IF: 2.182
Adres url: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joa.12469/abstract

51. Hjermstad Marianne J., Bergenmar Mia, Bjordal Kristin, Fisher Sheila E., Hofmeister Dirk, Montel Sebastien, Nicolatou-Galitis Ourania, Pinto Monica, Raber-Durlacher Judith, Singer Susanne, Tomaszewska Iwona M., Tomaszewski Krzysztof A., Verdonck-de Leeuw Irma, Yarom Noam, Winstanley Julie B., Herlofson Bente B. 
International field testing of the psychometric properties of an EORTC quality of life module for oral health: the EORTC QLQ-OH15
Support Care Cancer, 2016: Vol. 24, nr 9, s. 3915-3924, 
Adres url: http://link.springer.com/article/10.1007/s00520-016-3216-0

52. Pasternak Artur, Szura Mirosław, Gil Krzysztof, Matyja Andrzej
Interstitial cells of Cajal (ICC) – systematic review.
Folia Morphologica, 2016: Vol. 75, nr 3, s. 281-286, 
IF: 0.341
Adres url: https://journals.viamedica.pl/folia_morphologica/article/view/FM.a2016.0002/30733

53. Liszka Henryk, Depukat Paweł, Gądek Artur 
Intra-articular pathologies associated with chronic ankle instability.
Folia Medica Cracoviensia, 2016: Vol. 56, nr 2, s. 95-100, 
Adres url: http://fmc.czasopisma.pan.pl/images/data/fmc/wydania/no_2_2016/FMC_2-16_9_Liszka_et_al.pdf

54. Wysocki Michał, Saganiak Karolina, Zwinczewska Helena, Roy Joyeeta, Tomaszewski Krzysztof A., Walocha Jerzy A.
Iulius Casserius: revolutionary anatomist, teacher and pioneer of the sixteenth and seventeenth century.
Anatomical Science International, 2016: Vol. 91, nr 3, s. 217-225, 
IF: 0.961
Adres url: http://link.springer.com/article/10.1007/s12565-016-0326-1/fulltext.html

55. Skotnicki Piotr, Wohadlo Łukasz, Sas-Korczyńska Beata, Reinfuss Marian, Mituś Jerzy W., Walasek Tomasz 
Classical variant of infiltrating lobular breast cancer seen in the Oncology Centre in Krakow: clinical characteristics, results of therapy and prognostic factors in patients treated 1980-2005.
Journal of Oncology, 2016: Vol. 66, nr 1, s. 26-34,
Adres url: https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/view/45373

56. Budziszewski Janusz, Jarosz Paweł, Libera Jerzy, Szczepanek Anita, Witkowska Barbara, Włodarczak Piotr 
Kurhany ze stanowiska 30 w Stryjowie, pow. krasnostawski.
Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016. s. 381-409 

57. Goncerz Grzegorz, Tuchocka-Kaczmarek Aleksandra 
Leczenie farmakologiczne łuszczycowego zapalenia stawów. Omówienie zaleceń European League Against Rheumatism 2015.
Medycyna Praktyczna, 2016, nr 10, s. 36-41,
Adres url: http://www.mp.pl

58. Golec P., Tomaszewski Krzysztof A, Nowak S., Dudkiewicz Z. 
Long-term results and physiotherapeutic determination in operative treatment of intra-articular calcaneal fractures.
Rehabilitacja Medyczna, 2016: T. 20, nr 1, s. 5-11, 
Adres url: https://rehmed.pl/resources/html/article/details?id=135640

59. Marycz Krzysztof, Lewandowski Daniel, Tomaszewski Krzysztof A., Henry Brandon Michael, Golec Edward B., Marędziak Monika 
Low-frequency, low-magnitude vibrations (LFLM) enhances chondrogenic differentiation potential of human adipose derived mesenchymal stromal stem cells (hASCs).
PeerJ, 2016: Vol. 4, art. no. e1637, s. 1-25, 
IF: 2.177
Adres url: https://peerj.com/articles/1637.pdf

60. Szczepanek Anita 
Ludność kultury amfor kulistych i kultury ceramiki sznurowej na Wyżynie Lubelskiej w świetle badań antropologicznych.
Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016. s. 493-508 

61. Dyląg Katarzyna Anna, Sikora-Sporek Aleksandra, Bańdo Bożena, Boroń-Zyss Joanna, Drożdż Dorota, Dumnicka Paulina, Przybyszewska Katarzyna, Sporek Mateusz, Walocha Jerzy W., Wojciechowski Wadim, Urbanik Andrzej 
Magnetic resonance imaging (MRI) findings among children with fetal alcohol syndrome (FAS), partial fetal alcohol syndrome (pFAS) and alcohol related neurodevelopmental disorders (ARND).
Przegląd Lekarski, 2016: T. 73, nr 9, s. 605-609,
Adres url: http://www.wple.net/plek/przeglad_lekarski.htm

62. Roy Joyeeta, Henry Brandon M, Pękala Przemysław A., Vikse Jens, Saganiak Karolina, Walocha Jerzy A.,
Tomaszewski Krzysztof A.
Median and Ulnar Nerve Anastomoses in the Upper Limb: A Meta-Analysis.
Muscle Nerve, 2016: Vol. 54, nr 1, s. 36-47, 
IF: 2.605
Adres url: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mus.24993/abstract

63. Mituś Jerzy W., Sas-Korczyńska Beata, Kruczak Anna, Jasiówka Marek, Ryś Janusz 
Metaplastic breast cancer with rapidly progressive recurrence in a young woman: case report and review of the literature.
Archives of Medical Science, 2016: Vol. 12, nr 6, s. 1384-1388, 
IF: 1.969
Adres url: https://www.termedia.pl/Metaplastic-breast-cancer-with-rapidly-progressive-recurrence-in-a-young-woman-casereport-and-review-of-the-literature,19,28539,1,1.html

64. Marycz Krzysztof, Tomaszewski Krzysztof A., Kornicka Katarzyna, Henry Brandon Michael, Wroński Sebastian, Tarasiuk Jacek, Marędziak Monika 
Metformin decreases reactive oxygen species, enhances osteogenic properties of adipose derived multipotent mesenchymal stem cells (ASCs) in vitro and increases bone density in vivo.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016: Vol. 2016, 9785890,
IF: 4.593
Adres url: http://www.hindawi.com/journals/omcl/aip/9785890/

65. Szadurska Agnieszka, Pluta Elżbieta, Walasek Tomasz, Blecharz Paweł, Jakubowicz Jerzy, Mituś Jerzy W. 
Methods and results of local treatment of brain metastases in patients with breast cancer.
Contemporary Oncology, 2016: Vol. 20, nr 6, s. 430-435, 
Adres url: https://www.termedia.pl/Methods-and-results-of-local-treatment-of-brain-metastases-in-patients-with-breastcancer, 3,29315,0,1.html

66. Patla Anna, Walasek Tomasz, Jakubowicz Jerzy, Blecharz Paweł, Mituś Jerzy Władysław, Mucha-Małecka Anna, Reinfuss Marian 
Methods and results of locoregional treatment of brain metastases in patients with non-small cell lung cancer.
Contemporary Oncology, 2016: Vol. 20, nr 5, s. 358-364, 
Adres url: https://www.termedia.pl/Methods-and-results-of-locoregional-treatment-of-brain-metastases-in-patients-with-nonsmall-cell-lung-cancer,3,25183,0,1.html

67. Henry Brandon Michael, Tomaszewski Krzysztof A., Walocha Jerzy A.
Methods of Evidence-Based Anatomy: a guide to conducting systematic reviews and meta-analysis of anatomical studies.
Annals of Anatomy, 2016: Vol. 205, s. 16-21,
IF: 1.864
Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0940960216300036

68. Skrzat Janusz, Mróz Izabela, Spulber Alexandru, Walocha Jerzy
Morphology, topography and clinical significance of the jugular foramen.
Folia Medica Cracoviensia, 2016: Vol. 56, nr 1, s. 71-80, 
Adres url: http://fmc.czasopisma.pan.pl/images/data/fmc/wydania/no_1_2016/Skrzat_-_Morphology_topography_and_clinical.pdf

69. Januszewicz Andrzej, Prejbisz Aleksander, Goncerz Grzegorz 
Nadciśnienie tętnicze pierwotne 
Interna Szczeklika: mały podręcznik 2016/17. Wyd. 8. Kraków: Medycyna Praktyczna, cop. 2016. s. 302-319.

70. Klimek-Piotrowska Wiesława, Hołda Mateusz K., Piątek Katarzyna, Koziej Mateusz, Hołda Jakub 
Normal distal pulmonary vein anatomy.
PeerJ, 2016: Vol. 4, art. no. e1579, s. 1-13,
IF: 2.177
Adres url: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4715466/pdf/peerj-04-1579.pdf

71. Matuszyk Aleksandra, Ceranowicz Piotr, Warzecha Zygmunt, Cieszkowski Jakub, Bonior Joanna, Jaworek Jolanta, Kuśnierz-Cabala Beata, Konturek Peter, Ambroży Tadeusz, Dembiński Artur 
Obestatin Accelerates the Healing of Acetic Acid-Induced Colitis in Rats.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016: Vol. 2016, art. no. 2834386, s. 1-7
IF: 4.593
Adres url: http://www.hindawi.com/journals/omcl/2016/2834386/

72. Wrażeń Waldemar, Golec  Edward, Tomaszewski  Krzysztof 
Ocena wyników klinicznych i radiologicznych leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych metodą aloplastyki całkowitej endoprotezami krótkotrzpieniowymi.
Kraków, 2016. Praca doktorska. 
Adres url: http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=4199&from=latest

73. Bednarz Bronisław, Budaj Andrzej, Goncerz Grzegorz 
Ostra niewydolność serca (ONS)
Interna Szczeklika: mały podręcznik 2016/17. Wyd. 8. Kraków: Medycyna Praktyczna, cop. 2016. s. 294-301.

74. Szostek Krzysztof, Haduch Elżbieta, Stepańczak Beata, Kruk Janusz, Szczepanek Anita, Mądrzyk Katarzyna, Głąb Henryk, Milisauskas Sarunas 
Oxygen Isotopic Composition of Individuals Buried in a Neolithic Collective Grave at Bronocice – Weaning Stress Reconstruction and Identification of Origin.
Kraków: Centre for Mountains and Uplands Archaeology, Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, 2016. s. 291-318

75. Sułkowski L, Szura M, Pasternak A, Matyja M, Matyja A
Pathogenesis, Diagnosis and Treatment of Splenic Artery Aneurysms.
Austin J. Vasc. Med., 2016: Vol. 3, nr 1, 1017, 
Adres url: http://austinpublishinggroup.com/vascular-medicine/download.php?file=fulltext/ajvm-v3-id1017.pdf

76. Maga Paweł, Henry Brandon Michael, Kmiotek Elizabeth K., Gregorczyk-Maga Iwona, Kaczmarczyk Paweł, Tomaszewski Krzysztof A., Niżankowski Rafał 
Postocclusive Hyperemia Measured with Laser Doppler Flowmetry and Transcutaneous Oxygen Tension in the Diagnosis of Primary Raynaud’s Phenomenon: A Prospective, Controlled Study.
BioMed Research International, 2016: Vol. 2016, 9645705, 
IF: 2.476
Adres url: https://www.hindawi.com/journals/bmri/2016/9645705/

77. Tomaszewski Krzysztof A., Roy Joyeeta, Vikse Jens, Pękala Przemysław A., Kopacz Paweł, Henry Brandon Michael
Prevalence of the accessory deep peroneal nerve: A cadaveric study and meta-analysis.
Clinical Neurology and Neurosurgery, 2016: Vol. 144, s. 105-111,
IF: 1.381
Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030384671630124X

78. Henry Brandon Michael, Roy Joyeeta, Ramakrishnan Piravin Kumar, Vikse Jens, Tomaszewski Krzysztof A., Walocha Jerzy A.
Procalcitonin as a Serum Biomarker for Differentiation of Bacterial from Viral Meningitis in Children: Evidence from a Meta-Analysis.
Clinical Pediatrics, 2016: Vol. 55, nr 8, s. 749-764, 
IF: 1.371
Adres url: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0009922815606414

79. Goncerz Grzegorz 
Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia u osób poddawanych zabiegom stomatologicznym.
Medycyna Praktyczna. Stomatologia, 2016, nr 3, s. 70-72, 
Adres url: http://www.mp.pl/ksiegarnia/czasopisma.php?id=7&aid=10518

80. Szatkowski Wiktor, Blecharz Paweł, Mituś Jerzy W., Jasiówka Marek, Łuczyńska Elżbieta, Jakubowicz Jerzy, Byrski Tomasz 
Prognostic factors in Polish patients with BRCA1-dependent ovarian cancer.
Hered. Cancer Clin. Pract., 2016: Vol. 14, art. no. 4, s. 1-6, 
IF: 1.590
Adres url: http://hccpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13053-015-0041-2

81. Surdacki Andrzej, Bednarek Jacek, Kruszelnicka Olga, Goncerz Grzegorz 
Przewlekła niewydolność serca (PNS)
Interna Szczeklika: mały podręcznik 2016/17. Wyd. 8. Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2016. s. 281-294.

82. Pełka Piotr, Williams Stephen, Lipski Marcin, Loster Bartłomiej W. 
Quantitation of condylar position in temporomandibular joint. A methodological study.
Folia Medica Cracoviensia, 2016: Vol. 56, nr 4, s. 43-50, 
Adres url: http://www.fmc.cm-uj.krakow.pl/pdf/56_4_43.pdf

83. Sas-Korczyńska Beata, Stelmach Andrzej, Ryś Janusz, Skotnicki Piotr, Mituś Jerzy W., Patla Anna, Pluta Elżbieta, Walasek Tomasz, Reinfuss Marian 
Rdzeniasty rak piersi (część I). Obraz mikroskopowy, populacyjny i kliniczny.
Oncology and Radiotherapy, 2016: R. 10, nr 1, s. 37-43

84. Sas-Korczyńska Beata, Stelmach Andrzej, Skotnicki Piotr, Mituś Jerzy W., Patla Anna, Walasek Tomasz, Łuczyńska Elżbieta, Pluta Elżbieta, Reinfuss Marian 
Rdzeniasty rak piersi (część II). Metody i wyniki leczenia.
Oncology and Radiotherapy, 2016: R. 10, nr 1, s. 44-48

85. Gryglewski Andrzej, Henry Brandon M[ichael], Mrozek Marian, Żelawski Marcin, Piech Krzysztof, Tomaszewski Krzysztof A.
Sensitivity and Specificity of Fractal Analysis to Distinguish Between Healthy and Pathologic Rectal Mucosa Microvasculature Seen During Colonoscopy.
Surg. Laparosc. Endosc. Percutan Tech., 2016: Vol. 26, nr 5, s. 358-363, 
IF: 1.020
Adres url: http://journals.lww.com/surgical-laparoscopy/pages/articleviewer.aspx?year=2016&issue=10000&article=00003&type=abstract

86. Dumnicka Paulina, Sporek Mateusz, Mazur-Laskowska Małgorzata, Ceranowicz Piotr, Kuźniewski Marek, Drożdż Ryszard, Ambroży Tadeusz, Olszanecki Rafał, Kuśnierz-Cabala Beata 
Serum Soluble Fms-Like Tyrosine Kinase 1 (sFlt-1) Predicts the Severity of Acute Pancreatitis.
International Journal of Molecular Sciences, 2016: Vol. 17, art. no. E2038, s. 1-15, 
IF: 3.226
Adres url: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5187838/pdf/ijms-17-02038.pdf

87. Goncerz Grzegorz, Eliasz Wojciech 
Skaling i wygładzenie powierzchni korzeni stosowane z metodami pomocniczymi lub bez nich w niechirurgicznym leczeniu przewlekłego zapalenia przyzębia. Wytyczne American Dental Association.
Medycyna Praktyczna. Stomatologia, 2016, nr 4, s. 17-19.
Adres url: http://www.mp.pl/ksiegarnia/czasopisma.php?id=7&aid=10518

88. Sułkowski Leszek, Szura Mirosław, Pasternak Artur, Matyja Maciej, Matyja Andrzej 
Splenic Artery Aneurysms: Review of Pathogenesis, Diagnosis and Treatment and Presentation of Open Repaired Case.
International Journal of Anatomy Radiology and Surgery, 2016: Vol. 5, nr 3, s. SC07-SC09, 
Adres url: http://ijars.net/article_fulltext.asp?issn=0973-709x&year=2016&month=July&volume=5&issue=3&page=&id=2157

89. Golec P., Tomaszewski Krzysztof A[ndrzej], Nowak S., Dudkiewicz Z. 
Surgical complications of intra-articular calcaneal fracture treatment.
Rehabilitacja Medyczna, 2016: T. 20, nr 2, s. 25-30, 
Adres url: https://rehmed.pl/resources/html/article/details?id=139053

90. Gałecka-Wanatowicz Dagmara, Jurczak Anna, Lipska Weronika, Lipski Marcin, Chomyszyn-Gajewska Maria 
Survey-based evaluation of oral hygiene habits among students of several Cracow universities – part I.
Journal of Stomatology, 2016: Vol. 69, nr 5, s. 538-548, 
Adres url: http://jstoma.com/

91. Adamczyk Agnieszka, Niemiec Joanna, Ambicka Aleksandra, Mucha-Małecka Anna, Ryś Janusz, Mituś Jerzy, Wysocki Wojciech M., Cichocka Anna, Jakubowicz Jerzy 
Survival of breast cancer patients according to changes in expression of selected markers between primary tumor and lymph node metastases.
Biomark. Med., 2016: Vol. 10, nr 3, s. 219-228.
IF: 1.276
Adres url: https://www.futuremedicine.com/doi/full/10.2217/bmm.15.123?url_ver=Z39.88-
2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed

92. Aleksandrovych Veronika, Walocha Jerzy A, Gil Krzysztof 
Telocytes in female reproductive system (human and animal).
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 2016 : Vol. 20, nr 6, s. 994-1000,
IF: 4.499
Adres url: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcmm.12843/abstract

93. Pasternak Artur, Gil Krzysztof, Matyja Andrzej 
Telocytes: New Players in Gallstone Disease.
Advances in Experimental Medicine and Biology, 2016: Vol. 913, s. 77-103, 
IF: 1.937
Adres url: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-1061-3_5

94. Saker Erfanul, Henry Brandon M, Tomaszewski Krzysztof A, Loukas Marios, Iwanaga Joe, Oskouian Rod J., Tubbs R. Shane 
The Human Central Canal of the Spinal Cord: A Comprehensive Review of its Anatomy, Embryology, Molecular Development, Variants, and Pathology.
Cureus, 2016: Vol. 8, nr 12 art. no. e927, s. 1-13, 
Adres url: http://assets.cureus.com/uploads/review_article/pdf/5833/1482867954-20161227-2124-1gu126h.pdf

95. Marędziak Monika, Marycz Krzysztof, Tomaszewski Krzysztof A[ndrzej], Kornicka Katarzyna, Henry Brandon Michael 
The Influence of Aging on the Regenerative Potential of Human Adipose Derived Mesenchymal Stem Cells.
Stem Cells Int., 2016: Vol. 2016, art. no. 2152435, s. 1-15, 
IF: 3.540
Adres url: http://www.hindawi.com/journals/sci/2016/2152435/

96. Marycz Krzysztof, Krzak Justyna, Marędziak Monika, Tomaszewski Krzysztof A., Szczurek Anna, Moszak Karolina
The influence of metal-based biomaterials functionalized with sphingosine-1-phosphate on the cellular response and osteogenic differentaion potenial of human adipose derived mesenchymal stem cells in vitro.
J. Biomater. Appl., 2016: Vol. 30, nr 10, s. 1517-1533,
IF: 2.310
Adres url: http://jba.sagepub.com/content/early/2016/01/22/0885328216628711.long

97.  Tomaszewski Krzysztof A., Henry Brandon M, Vikse Jens, Roy Joyeeta , Pękala Przemysław A., Svensen Maren, Guay Daniel L. , Saganiak Karolina, Walocha Jerzy A.
The origin of the medial circumflex femoral artery: a meta-analysis and proposal of a new classification system.
PeerJ, 2016: Vol. 4, art. no. e1726, s. 1-20, 
IF: 2.177
Adres url: https://peerj.com/articles/1726/

98. Tomaszewski K., Popieluszko P., Henry B M., Roy J., Sanna B., Kijek M.R., Walocha Jerzy A.
The Surgical Anatomy of the Lateral Femoral Cutaneous Nerve in the Inguinal Region: a Meta-Analysis.
Hernia, 2016: Vol. 20, nr 5, s. 649-657, 
IF: 1.932
Adres url: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10029-016-1493-7

99. Tomaszewski Krzysztof A., Graves Matthew J., Henry Brandon Michael, Popieluszko Patrick, Roy Joyeeta, Pękala Przemysław A., Hsieh Wan Chin, Vikse Jens, Walocha Jerzy A.
The surgical anatomy of the sciatic nerve: A meta-analysis.
J. Orthop. Res., 2016: Vol. 34, nr 10, s. 1820-1827, 
IF: 2.692
Adres url: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jor.23186/abstract

100. Mocny Grzegorz, Bachul Piotr, Chang Ea-sle, Kulig Piotr 
The value of Doppler ultrasound in predicting delayed graft function occurrence after kidney transplantation.
Folia Medica Cracoviensia, 2016 : Vol. 56, nr 4, s. 51-62, 
Adres url: http://www.fmc.cm-uj.krakow.pl/pdf/56_4_51.pdf

101. Skrzat Janusz, Spulber Alexandru, Walocha Jerzy 
Three-dimensional model of the skull and the cranial bones reconstructed from CT scans designed for rapid prototyping process.
Folia Medica Cracoviensia, 2016: Vol. 56, nr 2, s. 45-52, 
Adres url: http://fmc.czasopisma.pan.pl/images/data/fmc/wydania/no_2_2016/FMC_2-16_5_Skrzat_et_al.pdf

102. Giesinger Johannes M., Kuijpers Wilma, Young Teresa, Tomaszewski Krzysztof A., Friend Elizabeth, Zabernigg August, Holzner Bernhard, Aaronson Neil K. 
Thresholds for clinical importance for four key domains of the EORTC QLQ-C30: physical functioning, emotional functioning, fatigue and pain.
Health and Quality of Life Outcomes, 2016: Vol. 14, nr 1 art. no. 87, s. 1-8, 
IF: 2.143
Adres url: http://hqlo.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12955-016-0489-4

103. Matusik Paweł T., Tomala Igor, Piekarz Justyna, Karkowski Grzegorz, Kuniewicz Marcin, Lelakowski Jacek 
Thyroid goiter: implications for implantation of cardiovascular implantable electronic devices and cannulation of the superior vena cava confluence.
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2016: Vol. 126, nr 6, s. 432-434, 
IF: 2.309
Adres url: http://pamw.pl/sites/default/files/063_Matusik_0.pdf

104. Mituś J W., Blecharz P., Walasek T., Reinfuss M., Jakubowicz J., Kulpa J. 
Treatment of Patients with Distant Metastases from Phyllodes Tumor of the Breast.
World Journal of Surgery, 2016: Vol. 40, nr 2, s. 323-328, 
IF: 2.673
Adres url: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00268-015-3262-7

105. Aleksandrovych Veronika, Sajewicz Marek, Walocha Jerzy A., Gil Krzysztof 
Tubal telocytes: factor infertility reason?
Folia Medica Cracoviensia, 2016: Vol. 56, nr 2, s. 17-23, 
Adres url: http://fmc.czasopisma.pan.pl/images/data/fmc/wydania/no_2_2016/FMC_2-16_2_Aleksandrovych_et_al.pdf

106. Szura Mirosław, Pasternak Artur, Bucki Krzysztof, Urbańczyk Katarzyna, Matyja Andrzej 
Two-stage optical system for colorectal polyp assessments.
Surgical Endoscopy, 2016: Vol. 30, nr 1, s. 204-214, 
IF: 3.747
Adres url: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00464-015-4186-x

107. Sporek Mateusz, Gala-Błądzińska Agnieszka, Dumnicka Paulina, Mazur-Laskowska Małgorzata, Kielczewski Stanislas, Walocha Jerzy A., Ceranowicz Piotr, Kuźniewski Marek, Mituś Jerzy, Kuśnierz-Cabala Beata 
Urine NGAL is useful in the clinical evaluation of renal function in the early course of acute pancreatitis.
Folia Medica Cracoviensia, 2016: Vol. 56, nr 1, s. 13-25,
Adres url: http://fmc.czasopisma.pan.pl/images/data/fmc/wydania/no_1_2016/Sporek_-
_Urine_NGAL_is_useful_in_the_clinical_evaluation.pdf

108. Mituś Jerzy W., Wysocka Joanna, Kojs-Pasińska Ewelina, Kenig Jakub, Komorowski Andrzej, Wysocki Wojciech M., Kojs Zbigniew 
Inguinal lymphadenectomy in case of vulvar carcinoma – point of view of a surgeon and a pathologist.
Current Gynecologic Oncology, 2016: Vol. 14, nr 1, s. 23-29, 
Adres url: http://www.ginekologia.pl/index.php/wydawnictwa/2016-vol-14-no-1/usuniecie-wezlow-chlonnych-pachwinowych-wprzypadku-raka-sromu-punkt-widzenia-chirurga-i-patomorfologa

109. Sajewicz Marek, Konarska Monika, Wrona Anna Natalia, Aleksandrovych Veronika, Bereza Tomasz, Komnata Kinga, Solewski Bernard, Maleszka Aleksandra, Depukat Paweł, Warchoł Łukasz 
Vascular density, angiogenesis and pro-angiogenic factors in uterine fibroids.
Folia Medica Cracoviensia, 2016: Vol. 56, nr 1, s. 27-32, 
Adres url: http://fmc.czasopisma.pan.pl/images/data/fmc/wydania/no_1_2016/Sajewicz_-_Vascular_density.pdf