Donacje

Hic mortui docent vivos

Szanowni Państwo,

każdy człowiek posiada w sobie piękno i dobroć, którą może obdarzać innych za życia. Kiedy jednak nasza wędrówka dobiegnie końca, pozostawiamy po sobie świat, który nieustannie się rozwija. Pozostawiamy dzieci, przyszłe pokolenia, które potrzebują naszego doświadczenia, mądrości, prób i błędów, by ewoluować jako ludzkość. Program donacji, który Państwu przedstawiamy, wychodzi naprzeciw takim potrzebom. Dzięki woli Donatora, który decyduje się na poświęcenie swojego ciała dla celów dydaktycznych, młodzi adepci kierunków medycznych mają niepowtarzalną okazję poznać wnętrze ludzkiego ciała, a wartości ćwiczenia na prawdziwych tkankach nie da się określić żadną miarą ani ceną. Na ciałach uczą się nie tylko studenci, ćwiczą na nich też lekarze. To największy dar, jaki człowiek może podarować drugiemu człowiekowi, ponieważ tę wiedzę ludzie zabierają w świat, by w przyszłości leczyć, badać i pomagać innym. 

Jeśli trafili Państwo na naszą stronę, oznacza to, że zastanawiają się Państwo nad ideą donacji. Zachęcamy do zadawania pytań, telefonowania do nas, rozmów o tym, co nieuniknione, ale z czego możemy uczynić wartość dla innych ludzi. Nasza praca ma niecodzienny charakter i rozumiemy, jak ważny dla Państwa jest akt donacji, ile wzbudza wątpliwości. Jesteśmy po to, by wytłumaczyć szczegóły oświadczenia, ale przede wszystkim, żeby pokazać Państwu ogromną wdzięczność za niezwykle dojrzałą decyzję.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 12 422 95 11

mailowego: anatomia@cm-uj.krakow.pl

a także osobistego – Kopernika 12. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Prosimy o zapoznanie się z programem donacji. Poniżej znajdą Państwo również dokumenty do pobrania – oświadczenie, regulamin i zgodę na przetwarzanie danych.

UWAGA: od dnia 6 września 2021 r. opłatę za wydanie aktu notarialnego ponosi Uczelnia. Wszystkie informacje – procedura, dane do faktury, będą przekazywane telefonicznie, mailowo lub na miejscu. Ważne: dane do faktury należy pobrać przed wizytą w kancelarii notarialnej.


Program świadomej donacji w Katedrze Anatomii UJ CM

1. Celem programu jest pozyskiwanie świadomych ofiarodawców swojego ciała po śmierci do realizowanych badań naukowych oraz celów dydaktycznych wynikających z programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.
2. Środkiem prowadzącym do jego realizacji jest informowanie o warunkach wyrażenia woli o donacji, właściwym traktowaniu ciała w trakcie jego sekcjonowania przez studentów i lekarzy oraz zgodnym z wyznaniem i życzeniem Donatora pochówku.
3. Akt Donacji jest dobrowolny i nieodpłatny, nie może być źródłem żadnych korzyści majątkowych ani ich obietnicy dla Donatora ani osób wykonujących jego wolę po śmierci.
4. Donatorami mogą być tylko osoby z województwa małopolskiego, które za życia przystąpiły do ww. programu podpisując oświadczenie.
5. Wymagane jest notarialne poświadczenie podpisu Donatora. Od dnia 6 września 2021 r. opłata za wydanie aktu notarialnego zostaje uiszczona przez uczelnię.
6. Osoby wskazane w oświadczeniu powinny zawiadomić o śmierci Donatora Katedrę Anatomii, która od tego momentu własnym staraniem i na własny koszt zabezpiecza i przewozi ciało.
7. W szczególnych przypadkach Katedra Anatomii UJ CM zastrzega sobie prawo odstąpienia od przejęcia ciała, w szczególności w przypadku:
a) zgonu za granicą,
b) zaawansowanego rozkładu ciała,
c) zmarłego z rozpoznanym HIV lub WZW typu C,
d) zwłok poddanych badaniu sekcyjnemu,
e) zmarłego w wyniku uogólnionej choroby nowotworowej (powikłania w wyniku chemio- i radioterapii).
8. Przewidywany okres sekcjonowania ciała wynosi około 5 lat. W sekcjach uczestniczą lekarze i studenci odbywający kształcenie lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych. Zajęcia te są wyłączone z dostępu innych osób.
9. Obowiązek sprawienia pogrzebu spoczywa na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum. Pochówek jest zgodny z życzeniem Donatora zawartym w oświadczeniu i odbywa się na Cmentarzu Komunalnym w Krakowie – Prądnik Czerwony. O pogrzebie zawiadamiana jest rodzina Donatora, o ile nie postanowił on inaczej.
10. Pochówek może nastąpić w grobie rodzinnym Donatora, o ile taka jest jego wola i Uczelnia uzyska zgodę dysponenta grobu.
11. Uczelnia nie ponosi kosztów związanych z opłatami za użytkowanie grobów prywatnych.
12. Imiona i nazwiska donatorów są umieszczane na tablicy pamiątkowej chyba, że w oświadczeniu nie wyrazili na to zgody.

PROGRAM ŚWIADOMEJ DONACJI

Oświadczenie

Zgoda Na Przetwarzanie Danych