Położnictwo

Rok akademicki 2023/2024

Wykłady odbywają się stacjonarnie w Auli Katedry Anatomii – godz. 18:45

Ćwiczenia – sale ćwiczeniowe Katedry Anatomii – godz. 18:00

Harmonogram zajęć:

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2022 23

Warunki zaliczenia: Warunki zaliczenia przedmiotu 2023 24

Szatnia studencka – regulamin korzystania z szafek: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK


Koordynator kierunku
dr n. med. Tomasz Bereza
tomasz.1.bereza@uj.edu.pl