Położnictwo

Harmonogram zajęć:

 Harmonogram zajęć w roku akademickim 2022 23
Egzamin odbędzie się 02.02.2023 o godz. 14:00-15:00 w Auli Katedry Anatomii

Warunki zaliczenia: Warunki zaliczenia przedmiotu Anatomia Oddział Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu 2022 23

Szatnia studencka – regulamin korzystania z szafek: REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK


Koordynator kierunku
dr n. med. Tomasz Bereza
tomasz.1.bereza@uj.edu.pl