Zespoły naukowe

Heart Embryology and Anatomy Research Team (HEART)

Założony w czerwcu 2013 roku przez Dr hab. med. Wiesławę Klimek-Piotrowską i Dr. Mateusza Hołdę zespół skupia się na klinicznej morfologii układu sercowo-naczyniowego. Interdyscyplinarne badania zespołu koncentrują się na zrozumieniu architektury mięśnia sercowego na wszystkich jego poziomach, poczynając od makroskopowego, a na molekularnym kończąc. 

Principal Investigator: Mateusz K. Hołda, MD, PhD, DSc, FESC
www.heart.cm.uj.edu.pl

______________________________________

The Brain and Spine Lab (TBSL)

Celem TBSL jest poznanie anatomii i patologii mózgu, rdzenia kręgowego, kręgosłupa oraz czaszki. Zespół zajmuje się podstawowymi, translacyjnymi i klinicznymi badaniami naukowymi w obszarze związanym z neurologią, neurochirurgią, ortopedią, otolaryngologią i radiologią.

Principal Investigator: Krzysztof A. Tomaszewski, MSPC, MBA, MSc (Edin), MD, PhD, DSc
www.tbsl.cm.uj.edu.pl

______________________________________

The International Evidence-Based Anatomy Working Group (iEBA-WG)

Grupa została utworzona w celu zapewnienia nowego fundamentu dla opartej na dowodach wiedzy anatomicznej, koncentrując się na aspektach anatomii niezbędnych w codziennej praktyce klinicznej. Ponadto grupa działa na rzecz promowania stosowania zasad opartych na dowodach w naukach morfologicznych. 

iEBA-WG Coordinators: Prof. Jerzy  A. Walocha, MD, PhD, DSc
Krzysztof A. Tomaszewski, MSPC, MBA, MSc (Edin), MD, PhD, DSc
www.eba.cm.uj.edu.pl