Pracownicy

Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii

prof. dr hab. n. med. Jerzy A. Walocha

 

Profesorowie

dr Halina Dobrzynski – profesor wizytujący

prof. dr hab. n. med. Jerzy A. Walocha

 

Adiunkci

dr hab. n. med. Artur Pasternak – Koordynator zajęć Anatomia Chirurgiczna rok III

dr hab. n. biol. Janusz Skrzat – koordynator dla kierunku farmacja i analityka medyczna

dr hab. n. hum. Anita Szczepanek

dr hab. n. med. Krzysztof Tomaszewski – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Anatomii Klinicznej

dr n. med. Tomasz Bereza – koordynator dla kierunku położnictwo

dr n. med. Paweł Depukat

dr n. med. Grzegorz Goncerz

dr n. med. Mateusz K. Hołda – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Anatomii

dr n. med. Mateusz Koziej – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Anatomii Chirurgicznej

dr n. med. Agata Krawczyk-Ożóg

dr n. med. Marcin Kuniewicz

dr n. med. Marcin Lipski – koordynator systemu USOSweb, koordynator dla kierunku inżynieria biomedyczna AGH

dr n. med. Henryk Liszka

dr n. med. Małgorzata Mazur

dr n. med. Jerzy Mituś

dr n. med. Ewa Mizia – zastępca kierownika Katedry Anatomii, koordynator dla kierunku fizjoterapia

dr n. med. Mateusz Sporek

dr n. med. Izabela Zamojska

 

Wykładowcy

dr n. biol. Iwona Brzozowska – koordynator dla kierunku dietetyka

dr n. med. Andrzej Gryglewski – koordynator dla kierunku elektroradiologia

dr n. med. Tomasz Iskra – koordynator dla kierunku pielęgniarstwo

dr n. med. Michał Kłosiński

dr n. med. Agata Musiał – koordynator dla kierunku ratownictwo medyczne i fizyka medyczna AGH

dr n. med. Justyna Sienkiewicz

dr n. med. Jarosław Zawiliński – zastępca kierownika Katedry Anatomii, koordynator dla kierunku lekarsko-dentystycznego

lek. Przemysław Chmielewski

 

Asystenci

dr n. med. Joanna Jaworek-Troć

dr n. med. Aleksandra Matuszyk

dr n. med. Renata Pacholczak

dr n. k. f. Bartosz Rutowicz

lek. Tomasz Bonczar

lek. Marcin Jakiel

lek. Aleksiej Juszczak

mgr Magdalena Kozerska

lek. Dawid Maduzia

lek. Agata Marcinów

lek. Katarzyna Piątek-Koziej

mgr Wojciech Przybycień

lek. Justyna Wajda

lek. Łukasz Warchoł

 

Pracownicy techniczni

mgr Andrzej Dubrowski

mgr inż. Cezary Madejek

mgr inż. Agnieszka Olkuska

 

Pracownicy administracyjni

Elżbieta Krasny

Małgorzata Ochel

Jacenty Urbaniak

 

Wielkość fontu
Kontrast