Pracownicy

Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii

Prof. dr hab. n. med. Jerzy A. Walocha

 

Zastępcy Kierownika Katedry i Zakładu Anatomii

dr hab. n. med. Ewa Mizia

dr n. med. Jarosław Zawiliński

 

Profesorowie

dr hab. n. med. Artur Pasternak, prof. UJ – Koordynator zajęć Anatomia Chirurgiczna 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomaszewski 

Prof. dr hab. n. med. Jerzy A. Walocha

 

dr Halina Dobrzynski – profesor wizytujący (University of Manchester)

 

Adiunkci

dr hab. n. med. Mateusz K. Hołda – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Anatomii

dr hab. n. med. Mateusz Koziej – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Anatomii Chirurgicznej

dr hab. n. med. Henryk Liszka

dr hab. n. med. Jerzy Mituś

dr hab. n. med. Ewa Mizia – koordynator dla kierunku Fizjoterapia

dr hab. n. biol. Janusz Skrzat – koordynator dla kierunku FarmacjaAnalityka medyczna

dr hab. n. hum. Anita Szczepanek

dr n. med. Tomasz Bereza – koordynator dla kierunku Położnictwo

dr n. med. Paweł Depukat

dr n. med. Grzegorz Goncerz

dr n. med. Joanna Jaworek-Troć

dr n. med. Agata Krawczyk-Ożóg

dr n. med. Marcin Kuniewicz

dr n. med. Marcin Lipski –  koordynator dla kierunku Inżynieria biomedyczna AGH

dr n. med. Aleksandra Matuszyk

dr n. med. Małgorzata Mazur

dr n. med. Agata Musiał – koordynator dla kierunku Ratownictwo medyczneFizyka medyczna AGH

dr n. med. Renata Pacholczak-Madej

dr n. med. Katarzyna Piątek-Koziej

dr n. med. Mateusz Sporek

dr n. med. Konstanty Szułdrzyński

dr n. med. Justyna Wajda

dr n. med. Izabela Zamojska

 

Wykładowcy

dr n. biol. Iwona Brzozowska – koordynator dla kierunku Dietetyka

dr n. med. Andrzej Gryglewski – koordynator dla kierunku Elektroradiologia

dr n. med. Tomasz Iskra – koordynator dla kierunku Pielęgniarstwo

dr n. med. Michał Kłosiński

dr n. med. Justyna Sienkiewicz

dr n. med. Jarosław Zawiliński – koordynator dla kierunku Lekarsko-dentystycznego

lek. Przemysław Chmielewski

 

Asystenci

dr n. med. Tomasz Bonczar

dr n. med. Jakub Hołda

dr n. med. Aleksiej Juszczak

dr n. med. Magdalena Kozerska

dr n. med. Dawid Maduzia

dr n. k. f. Bartosz Rutowicz

dr n. med. Łukasz Warchoł

lek. Barbara Gach-Kuniewicz

lek. Marcin Jakiel – koordynator systemu USOSweb

lek. Bartosz Kołodziejczyk

lek. Maciej Lis

lek. Dariusz Lusina

lek. Mateusz Paziewski

lek. Agata Pękala

lek. Bernard Solewski

lek. Michał Zarzecki

mgr Andrzej Dubrowski

mgr Wojciech Przybycień

 

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Damian Dudkiewicz

mgr inż. Agnieszka Olkuska

 

Laboranci

Filip Czamara

Sebastian Pańczyk

mgr inż. Cezary Madejek

 

Sekretariat Katedry

mgr Katarzyna Wojtaszek
katarzyna.wojtaszek@uj.edu.pl tel. 539 698 531

 

Administrator

Małgorzata Ochel

 

Obsługa Muzeum – wycieczki

Jacenty Urbaniak