Pracownicy

Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii

Prof. dr hab. n. med. Jerzy A. Walocha

 

 

Profesorowie

Prof. dr hab. n. med. Jerzy A. Walocha

dr Halina Dobrzynski – profesor wizytujący (University of Manchester)

 

 

Adiunkci

dr hab. n. med. Mateusz K. Hołda – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Anatomii

dr hab. n. med. Artur Pasternak – Koordynator zajęć Anatomia Chirurgiczna 

dr hab. n. biol. Janusz Skrzat – koordynator dla kierunku farmacja i analityka medyczna

dr hab. n. hum. Anita Szczepanek

dr hab. n. med. Krzysztof Tomaszewski – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Anatomii Klinicznej

dr n. med. Tomasz Bereza – koordynator dla kierunku położnictwo

dr n. med. Paweł Depukat

dr n. med. Grzegorz Goncerz

dr n. med. Mateusz Koziej – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Anatomii Chirurgicznej

dr n. med. Agata Krawczyk-Ożóg

dr n. med. Marcin Kuniewicz

dr n. med. Marcin Lipski –  koordynator dla kierunku inżynieria biomedyczna AGH

dr n. med. Henryk Liszka

dr n. med. Małgorzata Mazur

dr n. med. Jerzy Mituś

dr n. med. Ewa Mizia – zastępca kierownika Katedry Anatomii, koordynator dla kierunku fizjoterapia

dr n. med. Mateusz Sporek

dr n. med. Izabela Zamojska

 

Wykładowcy

dr n. biol. Iwona Brzozowska – koordynator dla kierunku dietetyka

dr n. med. Andrzej Gryglewski – koordynator dla kierunku elektroradiologia

dr n. med. Tomasz Iskra – koordynator dla kierunku pielęgniarstwo

dr n. med. Michał Kłosiński

dr n. med. Agata Musiał – koordynator dla kierunku ratownictwo medyczne i fizyka medyczna AGH

dr n. med. Justyna Sienkiewicz

dr n. med. Jarosław Zawiliński – zastępca kierownika Katedry Anatomii, koordynator dla kierunku lekarsko-dentystycznego

lek. Przemysław Chmielewski

 

Asystenci

dr n. med. Joanna Jaworek-Troć

dr n. med. Magdalena Kozerska

dr n. med. Aleksandra Matuszyk

dr n. med. Renata Pacholczak

dr n. k. f. Bartosz Rutowicz

dr n. med. Tomasz Bonczar

mgr Andrzej Dubrowski

lek. Marcin Jakiel – koordynator systemu USOSweb,

lek. Aleksiej Juszczak

lek. Dawid Maduzia

lek. Agata Pękala

dr n. med. Katarzyna Piątek-Koziej

mgr Wojciech Przybycień

dr n. med. Justyna Wajda

lek. Łukasz Warchoł

 

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Damian Dudkiewicz

mgr inż. Cezary Madejek

mgr Karolina Malinowska

mgr inż. Agnieszka Olkuska

 

Pracownicy administracyjni

Katarzyna Wojtaszek

Małgorzata Ochel

Jacenty Urbaniak

 

Wielkość fontu
Kontrast