Pracownicy

Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii

Prof. dr hab. n. med. Jerzy A. Walocha

 

Zastępcy Kierownika Katedry i Zakładu Anatomii

dr hab. n. med. Ewa Mizia
dr n. med. Jarosław Zawiliński

Profesorowie

Prof. dr hab. n. med. Mateusz K. Hołda – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Anatomii
dr hab. n. med. Artur Pasternak, prof. UJ – Koordynator zajęć Anatomia Chirurgiczna 
Prof. dr hab. n. med. Jerzy A. Walocha

dr Halina Dobrzynski – profesor wizytujący (University of Manchester)

Adiunkci

dr hab. n. med. Mateusz Koziej – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Anatomii Chirurgicznej
dr hab. n. med. Henryk Liszka
dr hab. n. med. Jerzy Mituś
dr hab. n. med. Ewa Mizia – koordynator dla kierunku Fizjoterapia
dr hab. n. biol. Janusz Skrzat – koordynator dla kierunku FarmacjaAnalityka medyczna
dr hab. n. hum. Anita Szczepanek
dr n. med. Tomasz Bereza – koordynator dla kierunku Położnictwo
dr n. med. Paweł Depukat
dr n. med. Grzegorz Goncerz – koordynator zajęć School of Medicine in English 6-year course
dr n. med. Joanna Jaworek-Troć
dr n. med. Agata Krawczyk-Ożóg
dr n. med. Marcin Kuniewicz
dr n. med. Marcin Lipski –  koordynator dla kierunku Inżynieria biomedyczna AGH
dr n. med. Aleksandra Matuszyk – koordynator dla kierunku Pielęgniarstwo
dr n. med. Małgorzata Mazur – koordynator zajęć School of Medicine in English Dentistry
dr n. med. Agata Musiał – koordynator dla kierunku Ratownictwo medyczneFizyka medyczna AGH
dr n. med. Renata Pacholczak-Madej
dr n. med. Mateusz Sporek
dr n. med. Konstanty Szułdrzyński
dr n. med. Justyna Wajda
dr n. med. Izabela Zamojska

Wykładowcy

dr n. biol. Iwona Brzozowska – koordynator dla kierunku Dietetyka
dr n. med. Andrzej Gryglewski – koordynator dla kierunku Elektroradiologia
dr n. med. Tomasz Iskra
dr n. med. Michał Kłosiński
dr n. med. Justyna Sienkiewicz
dr n. med. Jarosław Zawiliński – koordynator dla kierunku Lekarsko-dentystycznego
lek. Przemysław Chmielewski

Asystenci

dr n. med. Tomasz Bonczar
dr n. med. Jakub Hołda
dr n. med. Aleksiej Juszczak
dr n. med. Magdalena Kozerska
dr n. k. f. Bartosz Rutowicz

lek. Karolina Brzegowy
lek. Barbara Gach-Kuniewicz
lek. Marcin Jakiel – koordynator systemu USOSweb
lek. Bartosz Kołodziejczyk

lek. Mariusz Kujawski
lek. Maciej Lis
lek. Dariusz Lusina
lek. Mateusz Paziewski
lek. Bernard Solewski

mgr Andrzej Dubrowski
mgr Wojciech Przybycień 

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Damian Dudkiewicz
mgr inż. Agnieszka Olkuska

Laboranci

Filip Czamara
Sebastian Pańczyk
mgr inż. Cezary Madejek

Sekretariat Katedry

mgr Justyna Pałka

Administrator

Małgorzata Ochel-Urbaniak

Obsługa Muzeum – wycieczki

Jacenty Urbaniak