Pracownicy

Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii

Prof. dr hab. n. med. Jerzy A. Walocha

Zastępcy Kierownika Katedry i Zakładu Anatomii

dr hab. n. med. Ewa Mizia
dr n. med. Jarosław Zawiliński

Profesorowie

Prof. dr hab. n. med. Jerzy A. Walocha
Prof. dr hab. n. med. Mateusz K. Hołda – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Anatomii
dr hab. n. med. Mateusz Koziej, prof. UJ – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Anatomii Chirurgicznej
dr hab. n. med. Artur Pasternak, prof. UJ – Koordynator zajęć Anatomia Chirurgiczna 
dr hab. Halina Dobrzyński, prof. UJ – profesor wizytujący (University of Manchester)

Adiunkci

dr hab. n. med. Jerzy Mituś
dr hab. n. med. Ewa Mizia – koordynator dla kierunku Fizjoterapia
dr hab. n. med. Przemysław Pękala
dr hab. n. biol. Janusz Skrzat – koordynator dla kierunku FarmacjaAnalityka medyczna
dr hab. Anita Szczepanek
dr n. med. Karolina Brzegowy-Solewska
dr n. med. Tomasz Bereza – koordynator dla kierunku Położnictwo
dr n. med. Paweł Depukat – koordynator dla kierunku Elektroradiologia
dr n. med. Grzegorz Goncerz – koordynator zajęć School of Medicine in English 6-year course
dr n. med. Jakub Hołda
dr n. med. Tomasz Iskra
dr n. med. Joanna Jaworek-Troć
dr n. med. Agata Krawczyk-Ożóg
dr n. med. Marcin Kuniewicz
dr n. med. Marcin Lipski –  koordynator dla kierunku Inżynieria biomedyczna AGH
dr n. med. Maciej Lis
dr n. med. Aleksandra Matuszyk – koordynator dla kierunku Pielęgniarstwo
dr n. med. Małgorzata Mazur – koordynator zajęć School of Medicine in English Dentistry
dr n. med. Agata Musiał – koordynator dla kierunku Ratownictwo medyczneFizyka medyczna AGH
dr n. med. Renata Pacholczak-Madej
dr n. med. Mateusz Sporek
dr n. med. Konstanty Szułdrzyński
dr n. med. Justyna Wajda
dr n. med. Izabela Zamojska

Wykładowcy

dr n. biol. Iwona Brzozowska – koordynator dla kierunku Dietetyka
dr n. med. Andrzej Gryglewski
dr n. med. Michał Kłosiński
dr n. med. Justyna Sienkiewicz
dr n. med. Jarosław Zawiliński – koordynator dla kierunku Lekarsko-dentystycznego
lek. n. med. Przemysław Chmielewski

Asystenci

dr n. med. Aleksiej Juszczak
dr n. med. Magdalena Kozerska
dr n. med. Konrad Malinowski
dr n. k. f. Bartosz Rutowicz
lek. Barbara Gach-Kuniewicz
lek. Michał Goncerz
lek. Marcin Jakiel – koordynator systemu USOSweb
lek. Bartosz Kołodziejczyk
lek. Dariusz Lusina
lek. Mateusz Paziewski
lek. med. Kyrylo Shafarenko
lek. Bernard Solewski
lek Maciej Sychta
mgr Andrzej Dubrowski
mgr Wojciech Przybycień
mgr Tomasz Kozioł

Laboranci

Filip Czamara
Sebastian Pańczyk
mgr inż. Cezary Madejek (pracownik czasowo nieobecny)
Sławomir Zysek

Sekretariat Katedry

Monika Mitońska
mgr Justyna Pałka (pracownik czasowo nieobecny)

Administrator

Małgorzata Ochel-Urbaniak

Obsługa Muzeum – wycieczki

Jacenty Urbaniak