Analityka medyczna

Harmonogram zajęć z Anatomii dla kierunku Analityka medyczna w roku akademickim 2021/2022, I semestr – zimowy: Harmonogram i program wykładów

Harmonogram zajęć z Anatomii dla kierunku Analityka medyczna w roku akademickim 2021/2022, II semestr – letni: Harmonogram i program ćwiczeń Analityka Med II sem 2022

Kryteria zaliczenia zajęć z Anatomii dla kierunku Analityka medyczna w roku akademickim 2021/2022: Warunki zaliczenia przedmiotu Anatomia


Koordynator kierunku
dr hab. n. biol. Janusz Skrzat
j.skrzat@uj.edu.pl

 

Wielkość fontu
Kontrast