Analityka medyczna

Harmonogram zajęć z Anatomii dla kierunku Analityka medyczna w roku akademickim 2023/2024, I semestr – zimowy: Harmonogram i program wykładów An Med 23 24

Harmonogram zajęć z Anatomii dla kierunku Analityka medyczna w roku akademickim 2023/2024, II semestr – letni:Harmonogram program ćwiczeń Analityka Med II sem 2024

Kryteria zaliczenia zajęć z Anatomii dla kierunku Analityka medyczna w roku akademickim 2023/2024: Warunki zaliczenia przedmiotu Anatomia An Med 23 24

Regulamin korzystania z szafek studenckich

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK


Koordynator kierunku
dr hab. n. biol. Janusz Skrzat
j.skrzat@uj.edu.pl