Analityka medyczna

Harmonogram zajęć z Anatomii dla kierunku Analityka medyczna w roku akademickim 2022/2023, I semestr – zimowy: Harmonogram i program wykładów

Harmonogram zajęć z Anatomii dla kierunku Analityka medyczna w roku akademickim 2022/2023, II semestr – letni:Harmonogram i program ćwiczeń Analityka Med II sem 2023

Kryteria zaliczenia zajęć z Anatomii dla kierunku Analityka medyczna w roku akademickim 2022/2023: Warunki zaliczenia przedmiotu Anatomia


Koordynator kierunku
dr hab. n. biol. Janusz Skrzat
j.skrzat@uj.edu.pl