Farmacja

Harmonogram zajęć z Anatomii na kierunku Farmacja, rok 2021/2022, semestr II, letni: Harmonogram i program ćwiczeń Farmacja 2022


Koordynator kierunku
dr hab. n. biol. Janusz Skrzat
j.skrzat@uj.edu.pl