Farmacja

Harmonogram zajęć z Anatomii na kierunku Farmacja, rok 2023/2024, semestr II, letni: Harmonogram i program ćwiczeń Farmacja II sem 2024

Warunki zaliczenia – Warunki zaliczenia Farmacja

Regulamin korzystania z szafek studenckich

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK


Koordynator kierunku
dr hab. n. biol. Janusz Skrzat
j.skrzat@uj.edu.pl