dr hab. Mateusz Hołda

Z radością informujemy, że dnia 20 lutego 2020 roku Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie dorobku naukowego i monotematycznego cyklu artykułów pod zbiorczym tytułem „Atrial septal pouch – occurrence, imaging methods and clinical significance of the newly described anatomical structure” nadała dr. Mateuszowi Hołdzie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. Tym samym dr. Hołda został najmłodszym w historii polskiej nauki posiadaczem stopnia doktora habilitowanego. Gratulujemy!