Kierunek lekarsko-dentystyczny

UWAGA!!

!!!Powracamy do ćwiczeń prosektoryjnych od 26.05.2020 (wtorek) w godzinach ćwiczeń od 12:00-13:30

Będziemy się starali zgodnie z zaleceniami Pani Dziekan Prof. dr hab. med. Jolanty Pytko-Polończyk i Kierownika Katedry Prof. dr hab. med. Jerzego Walochy komasować ćwiczenia aby odbywały się raz w tygodniu po 3 godziny zegarowe. Związane jest to z zaleceniami wynikającymi z obecnie trwającego stanu epidemicznego. Wszystko zostanie Państwu przedstawione przed zajęciami.

Spotkanie 11:45 przed budynkiem Katedry Anatomii.

Materiał powtórzeniowy będzie obejmował te działy z których nie były przeprowadzone kolokwia praktyczne tj kończyna dolna, kończyna górna i jama brzuszna z miednicą i klatka piersiowa.

Pozostałe partie materiału z których kolokwia praktyczne były przeprowadzone będzie można powtórzyć na podstawie dostarczonych Państwu materiałów z prosektorium w formie multimedialnej.

Z powodu pandemii obecność studentów na zajęciach jest NIEOBLIGATORYJNA !!!

Harmonogram zajęć powtórkowych oraz sposób przekazania materiałów multimedialnych będzie ogłoszony w terminie późniejszym.

Zaległe kolokwium z zakresu Klatki piersiowej będzie przeprowadzone 9.06.2020 o godzinie 17:00 także w formie zdalnej. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z Koordynatorem kierunku lekarsko-dentystycznego Dr med. Jarosławem Zawilińskim email – zawilinski@onet.pl

Termin egzaminu najprawdopodobniej ulegnie przesunięciu i zależny jest od możliwości czasowych wykonania zajęć powtórkowych prosektoryjnych oraz udostępnienia materiałów multimedialnych niezbędnych do powtórek materiału praktycznego.

Przewidywany prawdopodobny termin to pierwsza połowa lipca.


Wykład 19.05.2020 Układ nerwowy kończyny dolnej – odbędzie się na platformie MsTeams o godzinie 10:00

Wykład 26.05.2020 – Układ naczyniowy kończyny dolnej – odbędzie się na platformie MsTeams o godzinie 10:00

Kolokwium testowe 26.05.2020 z zakresu kończyny dolnej rozpocznie się o godzinie 17:00

-test zostanie udostępniony w programie MS Teams.


Szanowni Państwo

Kolokwia praktyczne będą sukcesywnie przeprowadzane po zakończeniu stany epidemicznego.

Wykład “Układ nerwowy i naczyniowy kończyny górnej” odbędzie się z dniu jutrzejszym 7.04.2020 o godzinie 8:00

na platformie MsTeams.


2 rok – kierunek lekarsko-dentystyczny

Wykład:

Układ stomatognatyczny – Anatomia 2 rok


Harmonogram i warunki zaliczenia przedmiotu:

Stomatologia Harmonogram i warunki zaliczenia 2019 20w3

 

Kolokwium testowe (głowa, szyja, narządy zmysłów). 5.03.2020- w godzinach ćwiczeń

Grupa 1 – Sala Seminaryjna A1; Grupy: 2, 3, 4 – Sala Wykładowa.


Aneks:

aneks lekdent Osteologia

Stoma Aneks csn 2019

aneks stoma thorax 2020

Aneks stoma Extr. superior2020

aneks abdomen 2020

Aneks stoma Extr. inf 2020


UWAGA!!

Powtórki (samodzielne) przed Egzaminem Praktycznym – prosektorium 15, 16, 17.06.2020 od 12-16:30

EGZAMIN PRAKTYCZNY: 19.06.2020 (piątek) godzina 9:00

EGZAMIN TESTOWY: 22.06.2020 (poniedziałek) 9:00

 

 

Koordynator kierunku

dr n. med. Jarosław Zawiliński

Wielkość fontu
Kontrast