Informacje

Przypominamy, że na terenie Katedry Anatomii obowiązuje konieczność segregowania odpadów. Bardzo prosimy, by studenci korzystający z sal prosektoryjnych stosowali się do tej zasady. Rękawiczki wyrzucamy do opadów medycznych – kosze stoją na salach ćwiczeniowych. Bardzo prosimy o dbałość o preparaty i niezostawianie rękawiczek lub innych śmieci na stołach, w preparatach i innych nieadekwatnych miejscach.

Za śmieci, które nie zostają odpowiednio posegregowane Uczelnia musi ponieść koszt.


Szatnia studencka – parter

Regulamin korzystania z szafek!!! – REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK
Szafki studenckie – kluczyki do szafek sa do pobrania na portierni. Po zakończeniu zajęć w danym dniu należy opróżnić szafkę ze swoich rzeczy, ponieważ szafki są codziennie dezynfekowane. Większe bagaże – plecaki, walizki itp. należy zostawić w szatni głównej. Jeśli występują problemy z otwarciem drzwi szafki, należy zgłosić problem na portierni, ale nie należy szarpać, kopać ani wyrywać zamków.

Modele anatomiczne
Modele anatomiczne są dostępne w takich sklepach jak np.: altamed.pl, medshop.pl, fantom-fww.pl


KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UJ CM zainteresowanych uwzględnieniem (przepisaniem) zaliczonego już przedmiotu

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu studiów UJ, Dziekan  na wniosek studenta może wyrazić zgodę na uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu w okresie pięciu lat od daty zaliczenia przedmiotu w przypadku:

  • wznowienia studiów na tym samym kierunku lub specjalności;
  • udziału w programie wymiany studenckiej, do którego przystąpił Uniwersytet;
  • zaliczenia przedmiotów na innym kierunku lub specjalności, lub innej uczelni;
  • ponownego przyjęcia na studia.

Wniosek o uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu należy składać do Prodziekana ds. studenckich w nieprzekraczającym terminie do 15 września danego roku (nie dotyczy studentów biorących udział w programie wymiany studenckiej).

W/w wniosek Dziekan przed wydaniem rozstrzygnięcia konsultuje z prowadzącym przedmiot (§ 11 ust. 3 Regulaminu studiów).

W związku z powyższym prowadzący przedmiot nie opiniuje wniosków w przedmiotowej sprawie na prośbę studentów.

W przypadku wniosków o uwzględnienie przedmiotów zaliczonych poza Wydziałem Lekarskim UJ CM, student winien przedstawić dokumentację potwierdzającą uzyskane efekty kształcenia oraz przebieg studiów.

Prodziekan
ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka
dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ