slideshow 1

Aktualności

Informacje

Wersja do wydruku

Na prośbę studentów, informacje podstawowe dotyczące ośrodkowego układu nerwowego nie obowiązują do kolokwium teoretycznego z czaszki. Będą one omówione na pierwszych ćwiczeniach z OUN.

Dr med. Jarosław Zawiliński

Koordynator kierunku lekarsko-dentystycznego

Gratulujemy!!

Wersja do wydruku

Dr n. med. Krzysztof Tomaszewski został Laureatem Nagrody im. Profesora Marka Sycha,
ustanowionej przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie a przyznawanej lekarzom środowiska krakowskiego za wyróżniający przebieg pracy naukowo-badawczej oraz postawy etyczno - moralnej.

Serdecznie gratulujemy!!!

ProJuvenes 2015

Wersja do wydruku

-----------
Mamy niezwykłą przyjemność poinformować o przyznaniu nagrody ProJuvenes 2015 w kategorii Naukowy Projekt Roku dla projektu HEART - Heart Embryology and Anatomy Research Team.
 
Projekt, którego celem jest ocena architektury ludzkiego serca w świetle nowych technik kardiologii inwazyjnej, jest od trzech lat realizowany przy Katedrze Anatomii UJ CM. Jest on unikalnym połączeniem anatomii i kardiologii klinicznej. W dorobku członków zespołu znajduje się kilka artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej, ponad 30 wygłoszonych referatów zjazdowych na krajowych i zagranicznych kongresach naukowych oraz 10 nagród dla najlepszych doniesień konferencyjnych.
 
Opiekunem projektu jest Pani Dr n med. Wiesława Klimek-Piotrowska.
W skład zespołu wchodzą studenci kierunku lekarskiego: Mateusz Hołda, Mateusz Koziej, Katarzyna Piątek, Jakub Hołda, Kamil Tyrak.
 
Nagrody ProJuvenes (http://www.projuvenes.pl/) to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów RP od 2013 roku. Celem nagród jest podkreślanie zasług osób, firm i instytucji, które wśród elementów swojego funkcjonowania znajdują miejsce dla wykorzystania potencjału studentów. Nagrody zostały przyznane w 8 kategoriach: Naukowy Projekt Roku, NGO (organizacje pozarządowe), Studencki Projekt Roku, Studia Bez Barier, Dziennikarz, Juwenalia, Kultura Studencka, Media Studenckie.

Krakowski Oddział PTA

Wersja do wydruku

W wyniku przeprowadzonych wyborów do władz krakowskiego oddziału PTA

Przewodniczącą została dr n. med. Ewa Mizia

Z-ca przewodniczącego dr n. med. Krzysztof Tomaszewski

Skarbnik dr n. med. Artur Pasternak

Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Anatomii Opartej na Faktach (International Evidence Based Anatomy Working Group - iEBA-WG)

Wersja do wydruku
We współpracy z Katedrą Anatomii Wydziału Lekarskiego UJ CM powstała Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Anatomii Opartej na Faktach (International Evidence Based Anatomy Working Group - iEBA-WG).
 
Grupa ta zajmuje się rozwijaniem i promowaniem idei Anatomii Opartej na Faktach (ang. Evidence-Based Anatomy - EBA) poprzez wytyczanie nowych standardów w EBA oraz przygotowywanie przeglądów systematycznych piśmiennictwa i meta-analiz nt. wybranych aspektów anatomii człowieka (szczególnie pod względem użyteczności klinicznej uzyskiwanych danych - np. opracowywanie nowych lub bezpieczniejszych dostępów chirurgicznych). Osobami prowadzącymi grupę są prof. Jerzy Walocha, dr Krzysztof Tomaszewski oraz Brandon Michael Henry.
Wszystkie osoby chętne do współpracy zapraszamy do kontaktu przez naszą stronę internetową. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.eba.cm.uj.edu.pl.

Strony