slideshow 1

Aktualności

Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Anatomii Opartej na Faktach (International Evidence Based Anatomy Working Group - iEBA-WG)

Wersja do wydruku
We współpracy z Katedrą Anatomii Wydziału Lekarskiego UJ CM powstała Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Anatomii Opartej na Faktach (International Evidence Based Anatomy Working Group - iEBA-WG).
 
Grupa ta zajmuje się rozwijaniem i promowaniem idei Anatomii Opartej na Faktach (ang. Evidence-Based Anatomy - EBA) poprzez wytyczanie nowych standardów w EBA oraz przygotowywanie przeglądów systematycznych piśmiennictwa i meta-analiz nt. wybranych aspektów anatomii człowieka (szczególnie pod względem użyteczności klinicznej uzyskiwanych danych - np. opracowywanie nowych lub bezpieczniejszych dostępów chirurgicznych). Osobami prowadzącymi grupę są prof. Jerzy Walocha, dr Krzysztof Tomaszewski oraz Brandon Michael Henry.
Wszystkie osoby chętne do współpracy zapraszamy do kontaktu przez naszą stronę internetową. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.eba.cm.uj.edu.pl.

W Dniu Edukacji Narodowej 14.10.2015

Wersja do wydruku

Kierownik Katedry Anatomii

Prof. dr hab. med. Jerzy Walocha

został uhonorowany prestiżową nagrodą

JM Rektora UJ Prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka "Pro Arte Docendi"

Jest to nagroda przyznawana wybitnym nauczycielom akademickim zatrudnionym w UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej, a w szczególności mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy, doskonałe relacje i wyniki pracy ze studentami, indywidualną pracę z wyróżniającymi się wychowankami oraz kołami naukowymi, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie kształcenia oraz stosowanie w praktyce innowacyjnych metod i środków, zgodnych ze wskazaniami nowoczesnej dydaktyki akademickiej.

Prezydent RP odznaczył medalami za Dlugoletnią Służbę

dr n. med.  Pawła Depukata i dr n. med. Marcina Lipskiego

Serdecznie Gratulujemy!

 

Sukces Studenckiego Koła Naukowego!

Wersja do wydruku

Praca autorstwa Mateusza K. Hołdy, Mateusza Kozieja, Katarzyny Piątek oraz Jakuba Hołdy

 studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM działających w Studenckim Kole Anatomicznym pod kierownictwem dr Wiesławy Klimek-Piotrowskiej

pod tytułem “Kieszonka przegrodowa – nowy gracz na scenie udaru niedokrwiennego mózgu i zatorowości systemowej”

zdobyła I miejsce w sesji prac oryginalnych oraz Nagrodę Główną podczas II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego we Wrocławiu.

Nagrodą Główną dla autora wygłaszającego pracę jest wyjazd na European Society of Cardiology Congress 2015 w Londynie. Jest to już kolejny sukces tego zespołu.

Przypominamy, że zeszłoroczna edycja Konferencji również okazała się wygraną dla naszych studentów

Strony