Jesteś tutaj

Dietetyka

Komunikat dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM zainteresowanych uwzględnieniem (przepisaniem) zaliczonego już przedmiotu

Wersja do wydruku

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu studiów UJ, Dziekan  na wniosek studenta może wyrazić zgodę na uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu w okresie pięciu lat od daty zaliczenia przedmiotu w przypadku:

  • wznowienia studiów na tym samym kierunku lub specjalności;
  • udziału w programie wymiany studenckiej, do którego przystąpił Uniwersytet;
  • zaliczenia przedmiotów na innym kierunku lub specjalności, lub innej uczelni;
  • ponownego przyjęcia na studia.

Wniosek o uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu należy składać do Prodziekana ds. studenckich w nieprzekraczającym terminie do 15 września danego roku (nie dotyczy studentów biorących udział w programie wymiany studenckiej).

W/w wniosek Dziekan przed wydaniem rozstrzygnięcia konsultuje z prowadzącym przedmiot (§ 11 ust. 3 Regulaminu studiów).

W związku z powyższym prowadzący przedmiot nie opiniuje wniosków w przedmiotowej sprawie na prośbę studentów.

W przypadku wniosków o uwzględnienie przedmiotów zaliczonych poza Wydziałem Lekarskim UJ CM, student winien przedstawić dokumentację potwierdzającą uzyskane efekty kształcenia oraz przebieg studiów.

 

Prodziekan
ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ

 

Szatnia studencka - parter

Wersja do wydruku

Regulamin korzystania z szafek w szatni studenckiej

Modele Anatomiczne

Wersja do wydruku

Modele anatomiczne są dostępne w takich sklepach jak np.: altamed.pl, medshop.pl, fantom-fww.pl

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU DIETETYKA

Wersja do wydruku

                  PLAN STUDIOW NA KIERUNKU DIETETYKA

Zajęcia odbywają się przez dwa semestry w formie wykładów  i ćwiczeń

Wykłady obejmują 30 godzin

Cwiczenia obejmują 40 godzin

Wykłady   I semestr   wtorek         w godzinach  11.45  -  13.15

                 II semestr  wtorek         w godzinach  12.45 -  14.15

 

Cwiczenia (sala prosektoryjna )                       

                  I semestr    środa          w godzinach    18.45 -  20.15

                 II semestr    środa          w godzinach    17.45 – 19.15

Koordynator przedmiotu : dr Iwona Brzozowska

Wszystkie zajęcia odbywają w Katedrze Anatomii UJ CM przy ul. Kopernika 12