Jesteś tutaj

Program świadomej donacji w Katedrze Anatomii UJ CM

Wersja do wydruku

Program świadomej donacji w Katedrze Anatomii UJ CM

1. Celem programu jest pozyskiwanie świadomych ofiarodawców swojego ciała po śmierci do realizowanych badań naukowych oraz celów dydaktycznych wynikających z programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum.

2. Środkiem prowadzącym do jego realizacji jest informowanie o warunkach wyrażenia woli o donacji, właściwym traktowaniu ciała w trakcie jego sekcjonowania przez studentów i lekarzy oraz zgodnym z wyznaniem i życzeniem Donatora pochówku.

3. Akt Donacji jest dobrowolny i nieodpłatny, nie może być źródłem żadnych korzyści majątkowych ani ich obietnicy dla Donatora ani osób wykonujących jego wolę po śmierci.

4. Donatorami mogą być tylko osoby z województwa małopolskiego, które za życia przystąpiły do ww. programu podpisując oświadczenie.

5. Wymagane jest notarialne poświadczenie podpisu Donatora.

6. Osoby wskazane w oświadczeniu powinny zawiadomić o śmierci Donatora Katedrę Anatomii, która od tego momentu własnym staraniem i na własny koszt zabezpiecza i przewozi ciało.

7. W szczególnych przypadkach Katedra Anatomii UJ CM zastrzega sobie prawo odstąpienia od przejęcia ciała, w szczególności w przypadku: a) zgonu za granicą b) zaawansowanego rozkładu ciała c) zmarłego z rozpoznanym HIV lub WZW typu C d) zwłok poddanych badaniu sekcyjnemu e) zmarłego w wyniku uogólnionej choroby nowotworowej (powikłania w wyniku chemio- i radioterapii).

8. Przewidywany okres sekcjonowania ciała wynosi 5 lat. W sekcjach uczestniczą lekarze i studenci Katedry Anatomii odbywający kształcenie lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych. Zajęcia te są wyłączone z dostępu innych osób.

9. Obowiązek sprawienia pogrzebu spoczywa na Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum. Pochówek jest zgodny z życzeniem Donatora zawartym w oświadczeniu i odbywa się na Cmentarzu Komunalnym w Krakowie – Prądnik Czerwony. O pogrzebie zawiadamiana jest rodzina Donatora, o ile nie postanowił on inaczej.

10. Pochówek może nastąpić w grobie rodzinnym Donatora, o ile taka jest jego wola i Uczelnia uzyska zgodę dysponenta grobu.

11. Uczelnia nie ponosi kosztów związanych z opłatami za użytkowanie grobów prywatnych.

12. Imiona i nazwiska donatorów są umieszczane na tablicy pamiątkowej, chyba że w oświadczeniu nie wyrazili na to zgody.

 

Undefined
Załączniki: