Jesteś tutaj

Wydział lekarski

Komunikat dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM zainteresowanych uwzględnieniem (przepisaniem) zaliczonego już przedmiotu

Wersja do wydruku

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu studiów UJ, Dziekan  na wniosek studenta może wyrazić zgodę na uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu w okresie pięciu lat od daty zaliczenia przedmiotu w przypadku:

  • wznowienia studiów na tym samym kierunku lub specjalności;
  • udziału w programie wymiany studenckiej, do którego przystąpił Uniwersytet;
  • zaliczenia przedmiotów na innym kierunku lub specjalności, lub innej uczelni;
  • ponownego przyjęcia na studia.

Wniosek o uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu należy składać do Prodziekana ds. studenckich w nieprzekraczającym terminie do 15 września danego roku (nie dotyczy studentów biorących udział w programie wymiany studenckiej).

W/w wniosek Dziekan przed wydaniem rozstrzygnięcia konsultuje z prowadzącym przedmiot (§ 11 ust. 3 Regulaminu studiów).

W związku z powyższym prowadzący przedmiot nie opiniuje wniosków w przedmiotowej sprawie na prośbę studentów.

W przypadku wniosków o uwzględnienie przedmiotów zaliczonych poza Wydziałem Lekarskim UJ CM, student winien przedstawić dokumentację potwierdzającą uzyskane efekty kształcenia oraz przebieg studiów.

 

Prodziekan
ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ

 

II etap konkursu "Scapula Aurea" / "Golden Scapula"

Wersja do wydruku

Uprzejmie informuję, iz następujący studenci zakwalifikowali się do reprezentacji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Anatomicznej :

Studia polskojęzyczne:

0222

0207

9770

rezerwowy: 0205

Studia anglojęzyczne:

1149

6285

6284

reserve: 6289

Egzamin z anatomii - I termin

Wersja do wydruku

Uprzejmie informuję, że oceny z egzaminu są przydzielane wg następującego klucza:

- 80-92 - dostateczny

- 92,5 - 104 - dość dobry

- 104,5 - 116 - dobry

- 116,5 - 128 - ponad dobry

128,5 - 140 - bardzo dobry

ocena niedostateczna z części praktycznej lub nieuzyskanie 60 punktów na teście, także po doliczeniu punktów bonusowych jest równoznaczne z oceną niedostateczną.

Do zdania egzaminu wymagane jest zaliczenie części praktycznej (na 50% - 20 pkt) oraz testu na minimum 60 punktów.

Punkty za aktywność w ciągu roku przydzielane są do wyniku egzaminu testowego

Podniesienie oceny końcowej z egzaminu następuje w wyniku osiągnięcia maksymalnej ilości punktów z egzaminu praktycznego (40 pkt), ale nie dotyczy osób które zostały zwolnione z egzaminu praktycznego.

W razie stwierdzenia nieprawidlowości (źle zliczone punkty, nieuwzglednienie punktów bonusowych, proszę o kontakt na adres mailowy - podany w książeczkach.

W wypadku niepowodzenia - punkty bonusowe "przechodzą" na drugi termin.

Scapula Aurea : 2-gi etap

Wersja do wydruku

Uprzejmie zapraszam PT Studentow, ktorzy zakwalifikowali sie do drugiego etapu konkursu "Złota Łopatka" 2018 do mojego gabinetu na godzine 10:00, na krótkie spotkanie organizacyjne przed konkursem. Spotkanie odbędzie sie 8.05.2018 

Jerzy Walocha 

 

Scapula Aurea : 2-gi etap

Wersja do wydruku

Uprzejmie zapraszam PT Studentow, ktorzy zakwalifikowali sie do drugiego etapu konkursu "Złota Łopatka" 2018 do mojego gabinetu na godzine 10:00, na krótkie spotkanie organizacyjne przed konkursem. Spotkanie odbędzie sie 8.05.2018.

Jerzy Walocha 

 

Egzamin z anatomii - praktyczny i testowy (rozpis sal).

Wersja do wydruku

Uprzejmie informuję, że poszczególne grupy studenckie będą zdawać egzamin praktyczny w nastepującej kolejności:

EGZAMIN PRAKTYCZNY -07.05.2018

 

I PIĘTRO GODZ. 7.30

GRUPA: 1,2,3,4,5

II PIETRO GODZ. 7.30

GRUPA : 16,17,18,19,20.

 

I PIĘTRO GODZ. 10.30

GRUPA: 6,7,8,9,11

II PIĘTRO GODZ. 10.30

GRUPA : 12,13,14,15

Do egzaminu praktycznego należy się zgłosić minimum 15 minut wcześniej niż wyznaczona godzina. Grupy zdające na pierwszym piętrze gromadzą się w hallu Katedry. Grupy zdające na drugim pietrze gromadzą się w sali seminaryjnej A1

Wyniki egzaminu będą wpisywane do paneli na bieżąco. Jest możliwość wglądu do pracy, w przypadku niezdania egzaminu - w dniu egzaminu oraz w przypadku wątplwiości, ale przy zdanym egzaminie w dniach 9-11.05.po umówieniu się przez sekretariat.

Egzamin testowy:

EGZAMIN TESTOWY 08.05.2018 godz. 10.45

Katedra Anatomii:

Sala wykładowa grupa: 1, 18,19,20

Sala A6 : grupa : 5

Sala A4: grupa: 3

 

Sala Wykładowa Katedry Biochemii

Grupa: 10,11,12,13,14,15,16,17

Centrum Dydaktyczne ul. Łazarza 16 sala C,D

Grupa: 2,4,6,7,8,9

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 8.05. w godzinach późno-popołudniowych, także w systemie USOS. W razie stwierdzenia nieprawidlowości (np. niewłasciwie zliczone punkty, nieuwzględnienie punktów dodatlowych), proszę uprzejmie o kontakt.mailowy.

.

 

 

Wyniki pierwszego etapu konkursu "Scapula Aurea"

Wersja do wydruku

Uprzejmie informuję, że następujący studenci zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu "Scapula Aurea" 201 (lista wg uzyskanych wyników). Studenci nie wymienieni uzyskali wyniki poniżej ostatniego kwalifikującego do dalszego etapu miejsca.

1. 0222

2. 0207

3. 9770

4. 0112

5. 0318

6. 0332

7. 0211

8. 0152

9. 0240

10. 0308 ex-aequo z 0205 oraz 0129

Proszę o kontakt studentów zakwalifikowanych z p. dr Ewą Mizią, celem ustalenia kolejnych spotkań.

 

Brak dopuszczenia do pierwszego terminu egzaminu z anatomii

Wersja do wydruku

Uprzejmie informuję, że następujące osoby nie spelniły kryteriów dopuszczenia do pierwszego terminu egzaminu z anatomii:

0001, 0003, 0004, 0022, 0024, 0037, 0039, 0063, 0078, 0082, 0094, 0116, 0130, 0148, 0151, 0167, 0172, 0182, 0208, 0223, 0243, 0279, 0287, 0288, 0295, 0300, 0321, 0335

Jednocześnie informuję, że zostały wpisane dodatkowe punkty do egzaminu (po 1 punkt za każde rozpoczęte 10 punktów powyżej 240). Ze względu na mozliwość pomyłek, uprzejmie proszę o sprawdzenie i ewentualny kontakt mailowy w razie stwierdzenia nieprawidlowości. Przyznane punkty są dodawane do wyniku egzaminu testowego zarowno w pierwszym, jak i potencjalnie drugim terminie oraz przyznają prawo do zdawania dodatkowego ustnego terminu w wypadu niezaliczenia egzaminu testowego w drugim terminie. 

Lista studentów zwolnionych z części praktycznej egzaminu z anatomii

Wersja do wydruku

Uprzejmie informuję, że następoujący studenci zostali zwolnieni z części praktycznej egzaminu z anatomii (uzyskują z egzaminu praktycznego 40 punktów, ale uzyskany obecnie wynik nie podnosi im oceny w przypadku zdania części testowej):

0007, 0012, 0013, 0014, 0018, 0023, 0046, 0054, 0061, 0066, 0068, 0071, 0072, 0076, 0085, 0086, 0089, 0093, 0103, 0112, 0117, 0124, 0128, 0129, 0135, 0136, 0137, 0138, 0140, 0145, 0153, 0154, 0160, 0162, 0165, 0170, 173, 0177, 0179, 0180, 0181, 0184, 0186, 0189, 0194, 0198, 0202, 0203, 0205, 0210, 0211, 0214, 0216, 0219, 0222, 0224, 0233, 0235, 0236, 0237, 0239, 0240, 0241, 0242, 0245, 0247, 0259, 0265, 0267, 0268, 0270, 0282, 0289, 0291, 0294, 0303, 0304, 0306, 0307, 0309, 0311, 0314, 0315, 0317, 0318, 0320, 0327, 0328, 0332, 0333, 0336, 0337, 0338, 0340

Uprzejmie informuję, że u niektórych osób, które uzyskały sumaryczny wynik powyżej 240 punktów pojawiły się bonusowe punkty do egzaminu końcowego, doliczane do końcowego wyniku egzaminu testowego (po 1 punkt za każde rozpoczęte 10 punktów powyżej 240). W razie wątpliwości proszę o kontakt mailowy.

Strony