Jesteś tutaj

Wydział lekarski

Wyniki kolokwium dopuszczeniowego z anatomii 22.02.2017

Wersja do wydruku

Uprzejmie informuję, że wyniki kolokwium zaliczeniowego do II terminu egzaminu z anatomii przedstawiają się następująco:

3014 - 39 punktów

3025 - 34 punkty

3027 - 53 punkty

3032 - 36 punktów

3038 - 22 punkty

3042 - 57 punktów

3050 - 15 punktów

3051 - 16 punktów

3057 - 79 punktów

3106 - 52 punkty

3137 - 51 punktów

3144 - 28 punktów

3146 - 55 punktów

3149 - 30 punktów

3156 - 24 punkty

3217 - 27 punktów

3221 - 26 punktów

3222 - 51 punktów

3235 - 58 punktów

3236 - 32 punkty

3240 - 30 punktów

3296 - 33 punkty

3313 - 51 punktów

3504 - 28 punktów

Do zaliczenia wymagane było 50 punktów (50%). Osoby, które nadal chcą być dopuszczone do II terminu egzaminu, zgłoszą się w dniu jutrzejszym 23.02.2017 (czwartek) przed sekretariatem Katedry o godzinie 7:00. Zaliczenie odbywa się w formie ustnej.

Egzamin z Anatomii II termin

Wersja do wydruku

22.02.2017 godz 8.00- kolokwium zaliczeniowe - sala wykładowa Katedry Anatomii

 

23.02.2017 godz. 11.30- egzamin praktyczny -sala wykładowa Katedry Anatomii

 

24.02.2017 godz. 10.15- egzamin testowy- sala wykładowa Katedry Biochemii

 

powtórki prosektorium

 

21.02.2017 godz. 10.00-12.00

22.02.2017 godz. 12.00-14.00

EGZAMIN z ANATOMII

Wersja do wydruku

Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu z anatomii (I termin) zostaną opublikowane w dniu dzisiejszym - w panelach indywidualnych oraz w USOS. W panelach pojawi się punktacja - proszę zatem sprawdzić czy wpisana do USOS ocena zgadza się z zakreślonymi ramami - ewentualne uwagi, proszę bezpośrednio kierować na mój adres mailowy. Osoby, które w dniu wczorajszym nie zdały egzaminu praktycznego otrzymują ocenę niedostateczną z przedmiotu i muszą ten egzamin powtórzyć w sesji poprawkowej.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu jest uzyskanie minimum 20 punktów z egzaminu praktycznego oraz 60 punktów (po doliczeniu punktów bonusowych) z testu. Punty bonusowe są doliczane także do drugiego terminu.

Uzyskanie maksymalnej punktacji na egzaminie praktycznym (zdawanym w dniu wczorajszym, a nie zwolnienie z egzaminu praktycznego) w przypadku pozytywnego wyniku testu podwyższa ocenę o pół stopnia.

Skala ocen:

80 (60 + 20) - 95 - dostateczny

95,5 - 105,5 - dość dobry

106 - 118 - dobry

118,5 - 128 - ponad dobry

128,5 - 140 - bardzo dobry

PODSUMOWANIE KURSU ANATOMII 2016/17

Wersja do wydruku

Z przykrością informuję, że następujący studenci nie wypełnili warunków pozwalających na dopuszczenie do pierwszego terminu egzaminu z anatomii (brak wymaganego minimum 50% - 40 punktów z kolokwium z embriologii LUB 50% z wszystkich testów anatomicznych - 160 punktów):

3004, 3014, 3025, 3027, 3032, 3038, 3042, 3050, 3051, 3057, 3069, 3076, 3106, 3135, 3137, 3144, 3146, 3149, 3156, 3217, 3221, 3222, 3235, 3236, 3240, 3296, 3313, 3504

Z dużą satysfakcją informuję, że następujący studenci zostali zwolnieni z egzaminu końcowego z anatomii ze względu na uzyskanie 108 i więcej punktów z wszystkich kolokwiów praktycznych:

3011, 3023, 3031, 3033, 3036, 3039, 3043, 3052, 3065, 3068, 3071, 3073, 3082, 3083, 3092, 3115, 3117, 3119, 3128, 3133, 3134, 3155, 3162, 3166, 3167, 3168, 3171, 3173, 3177, 3179, 3190, 3206, 3210, 3227, 3228, 3234, 3242, 3243, 3256, 3270, 3276, 3284, 3286, 3288, 3290, 3297, 3299, 3306, 3308,  3309, 3312, 3314

Zapraszam także na PONIEDZIAŁEK 30.01. (ze względu na egzamin praktyczny z histologii zapraszam na godzinę 7:30-7:40) na krótkie spotkanie - następujących studentów:

3026, 3031, 3033, 3043, 3071, 3092, 3119, 3120, 3128, 3227, 3234, 3288, 3242, 3245

POWTÓRKI PROSEKTORIUM

Wersja do wydruku

06.02.2017 (poniedziałek)  godz. 14.00-18.00

 

07.02.2017 ( wtorek) godz. 14.00-18.00

 

08.02.2017 (środa) godz. 14.00-18.00

ROZKŁAD GRUP I GODZIN NA EGZAMIN PRAKTYCZNY

Wersja do wydruku

09.02.2017

GODZ 8.00-10.00

I PIĘTRO GR 1,4 ,6                                          

  II PIĘTRO GR 2, 3,7

 

GODZ. 10.00-12.00

I PIĘTRO GR 5,8,11                                         

  II PIĘTRO GR 9,10,19

 

GODZ. 12.00

I PIĘTRO GR 12,13,14,20                               

 II PIĘTRO GR 16,17,18

ROZKŁAD SAL I GRUP NA EGZAMIN TESTOWY 10.02.2017 ( PIĄTEK)

Wersja do wydruku

     STUDENCI GODZ.  8.30

 

SALA WKŁADOWA KATEDRA ANATOMII:    GRUPA: 1,2,3

SALA A1    GRUPA; 9,10

SALA A2     GRUPA :11

SALA A13   GRUPA: 12

SALA A6      GRUPA: 17

 

SALA WYKŁADOWA BIOCHEMII:   GRUPA: 4,5,6,8,13,14,16,19,20

SALA KONFERENCYJNA BIOCHEMII   GRUPA 7,18.

 

Modele Anatomiczne

Wersja do wydruku

Modele anatomiczne są dostępne w takich sklepach jak np.: altamed.pl, medshop.pl, fantom-fww.pl

Strony