Jesteś tutaj

Pierwszy w Polsce (?) doktorat studenta ukończony

Wersja do wydruku

W dniu 10.04.2017 odbyła się publiczna obrona przewodu doktorskiego studenta VI roku Wydziału Lekarskiego UJ CM Mateusza Hołdy, przewodniczącego Koła STN przy Katedrze Anatomii UJ CM (promotor prof. Jerzy Walocha). Obrona została uznana jednogłośnie za wyróżniającą. Dotychczasowy dorobek Mateusza Krystiana Hołdy to 85 publikacji o łącznej wartości 104,26 IF.

Inicjatorką i "dobrym duchem" przewodu była opiekunka Koła Pani dr Wiesława Klimek-Piotrowska, która niedawno zakończyła przewód habilitacyjny, który wymaga jednakże jeszcze zatwierdzenia na kwietniowym posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego UJ CM.