12 września 2021

W dniach 10 i 11 września 2021 odbył się XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, na którym zostały wyróżnione osiągnięcia pracowników Katedry Anatomii. Nagrodą im. Doktora Jana Małczaka została uhonorowane prace “The Variable Emergence of the Infrapatellar Branch od the Saphenous Nerve”, “Risk of Injury to the Sural Nerve during Posterolateral Approach to the Distal Tibia: An Ultrasound Simulation Study” oraz “The Surgical Anatomy of the Sural Nerve: An Ultrasound Study”. Mgr Agnieszka Wnuk-Scardaccione otrzymała ponadto Nagrodę im. Prof. Zdzisława Boronia za najlepszą pracę doktorksą z zakresu ultrasonografii obronioną w latach 2016-2021. Promotorem pomocnicznym tego przewodu doktorskiego była dr hab. Ewa Mizia, Kierownik Pracowni Ultrasonografii przy Katedrze Anatomii UJ CM.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast