Dr hab. Ewa Mizia zaproszona do Marsylii

Pani dr hab. Ewa Mizia, wybitny specjalista w zakresie usg układu kostno-więzadłowo-mięśniowego została zaproszona do złożenia wizyty w połowie grudnia do Marsylii celem nawiązania współpracy naukowej. Imienne zaproszenie wystosowała dr Barbara Piclet-Legrė, prezydent Francuskiego Towarzystwa Chirurgii Stopy (AFCP). Życzymy Pani Docent wielu sukcesów, a także nawiązania jak najszerszej współpracy międzynarodowej.


Powrót