Naukowcy z Katedry Anatomii UJ CM wśród 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Uniwersytet Stanforda wraz z Elsevier oraz SciTech Strategies publikuje co roku nazwiska 2% najlepszych naukowców , których prace są cytowane przez innych autorów. W bieżącym roku opublikowano dwie listy: pierwsza uwzględnia nazwiska najczęściej cytowanych od początku ich kariery naukowej do końca 2022 roku, a druga  ocenia dorobek za rok 2022. Pośród 2% (204 tys.) naukowców z całego świata znalazło się 1142 naukowców z Polski – a wśród nich dwaj z Katedry Anatomii UJ CM: prof. Jerzy Walocha oraz dr hab. Przemysław Pękala. https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/3246

P.S. Nie ma aktualnie wyniku, sukcesu bez pracy zespołowej, toteż korzystając z okazji chciałem podziękować najbliższym współpracownikom w osobach: doc. Przemysława Pękali, doc. Mateusza Kozieja, dr hab. Artura Pasternaka, prof. UJ, doc. Halinie Dobrzynski, doc. Januszowi Skrzatowi, doc. Ewie Mizia, prof. Mateuszowi Hołdzie, dr Marcinowi Kuniewiczowi, dr Renacie Pacholczak-Madej, mgr Wojciechowi Przybycieniowi, dr Tomaszowi Berezie,  dr Joannie Jaworek-Troć, dr Małgorzacie Mazur, dr Marcinowi Lipskiemu, dr Jakubowi Hołdzie, dr Maciejowi Lisowi, dr Karolinie Brzegowy-Solewskiej,  lek. Mateuszowi Paziewskimu, lek. Jakubowi Pękali, mgr Tomaszowi Koziołowi, lek. Michałowi Zarzeckiemu oraz studentom, bez których jakakolwiek praca naukowa byłaby zdecydowanie mniej efektywna: Michałowi Bonczarowi, Patrykowi Ostrowskiemu, Martynie Dziedzic, Dawidowi Pluteckiemu, Jakubowi Batko, Danielowi Ramsowi, Agacie Mazurek, Patrykowi Jandzie, Weronice Chaba, Mateuszowi Michalczakowi, Bartłomiejowi Stacherze, a także zespołowi dydaktycznemu, który wspiera nas w naszej misji poprzez codzienną pracę dydaktyczną. Serdeczne podziękowania idą także do Pana Profesora Krzysztofa Tomaszewskiego.


Powrót