SKN Anatomii Chirurgicznej ponownie najlepszym kołem naukowym UJ CM

W dniu 26.10.2023 r. zostały rozstrzygnięte wyniki konkursu na „Najlepsze Koło Naukowe UJ CM 2022/2023”, zorganizowanego przez Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM, w którym Studenckie Koło Naukowe Anatomii Chirurgicznej, działające przy Katedrze i Zakładzie Anatomii UJ CM, po raz drugi z rzędu odniosło zwycięstwo w kategorii Nauk Przedklinicznych!

Koło działające przy Katedrze i Zakładzie Anatomii, pod opieką dra hab. n. med. Mateusza Kozieja i pod przewodnictwem studenta VI roku Wydziału Lekarskiego – Daniela Ramsa, zrzesza pasjonatów anatomii zainteresowanych zabiegowymi aspektami medycyny. Efektem realizowanych przez członków projektów badawczych są liczne publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach oraz wystąpienia konferencyjne.

Nagroda ta podkreśla wieloletnią tradycję kół naukowych działających przy Zakładzie Anatomii, potwierdzając wysoką jakość badań prowadzonych w jednostce.

Serdecznie gratulujemy!


Powrót