SONATA 17 dla dr. hab. Mateusza Kozieja

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało listy rankingowe konkursów SONATA 17. Z radością informujemy, że pracownik Katedry Anatomii UJ CM dr hab. n. med. Mateusz Koziej otrzymał finansowanie projektu naukowego pt. „Anatomia i dynamika zmian w morfologii przedziałów tłuszczowych twarzy u osób otyłych po masywnej utracie masy ciała po przebytym zabiegu bariatrycznym”. Łączna kwota dofinansowania wynosi 827 508 zł.

Tkanka tłuszczowa powierzchowna twarzy jest podzielona na przedziały przez końcowe części więzadeł podtrzymujących. Więzadła te biegną od tkanek głębokich do powierzchownych, dzielą tkankę tłuszczową podskórną na przedziały i przyczepiają się do skóry jako troczki skóry. Architektura przedziałów tłuszczowych powierzchownych twarzy ma istotne znaczenie w zabiegach z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej twarzy. Celem projektu jest ustalenie związku między anatomią a dynamiką zmian w wymiarach i kształtach przedziałów tłuszczowych twarzy bazując na modelu osób otyłych po masywnej utracie masy ciała. Aby tego dokonać, planuje się przebadać osoby zakwalifikowane do zabiegu bariatrycznego oraz referencyjną grupę osób w normowadze. Uczestnicy badania zostaną poddani badaniom obrazowym powszechnie uważanym za bezpieczne dla zdrowia tj. badaniu rezonansu magnetycznego głowy, które pozwoli na uwidocznienie i pomiar poszczególnych przedziałów tłuszczowych twarzy; jaki i densytometrii, która pozwoli na określenie składu ciała badanych osób. Całość procedury zostanie powtórzona po 6 i 12 miesiącach, a po zakończeniu badania uzyskane dane zostaną poddane wielowymiarowej analizie statystycznej.

28.05.2022


Powrót