Aktualności


9 lutego 2021 Doktorat

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 9 lutego 2021 Pan dr Aleksiej Juszczak, pracownik Katedry Anatomii otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Tytuł rozprawy: Anatomical variations of the celiac trunk in Polish population: cadaveric and radiological studies  – Zmienność anatomii pnia trzewnego w populacji polskiej: badania sekcyjne i obrazowe. Promotorem Pana doktora jest Pan dr hab. Artur Pasternak. Dr Juszczak pracuje również we Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie i jest […]

8 lutego 2021 Pracownia Ultrasonograficzna

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 8 lutego 2021 Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne objęło honorowym patronatem Pracownię Ultrasonograficzną działającą w Katedrze Anatomii. Pracownia jest pierwszą jednostką w Polsce objętą patronatem Towarzystwa. Twórczynią i kierownikiem Pracowni jest dr Ewa Mizia, zastępca kierownika Katedry Anatomii.

3 lutego 2021 Doktorat

Z przyjemnością informujemy, że pracownik naszej Katedry, Pan Łukasz Warchoł, w dniu 3 lutego otrzymał tytuł doktora za pracę pt. Zmienność odejścia gałęzi piętowej przyśrodkowej i podziału nerwu piszczelowego. Analiza makro i mikroskopowa. Pan doktor jest specjalistą chirurgii plastycznej – pracuje w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym i Replantacji Kończyn Szpitala im. Rydygiera w Krakowie. Gratulujemy!

Pożegnanie Prof. dr hab. med. Pawła Stręka

Z ogromnym bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Prof. dr hab. med. Pawła Stręka. Naszego Kolegi i Przyjaciela, wieloletniego pracownika Katedry Anatomii, który już od 3 roku swoich studiów brał udział w zajęciach dydaktycznych i badaniach naukowych w Katedrze Anatomii. Odszedł dobry człowiek, ceniony specjalista, wychowawca wielu pokoleń studentów i lekarzy.

Grant Miniatura Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że pracownik Katedry Anatomii dr n. med. Mateusz Koziej został laureatem konkursu Miniatura 4 prowadzonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Projekt kierowany przez dr. Mateusza Kozieja pod tytułem „Analiza zmienności przebiegu naczyń istotnych z punktu widzenia planowania wybranych operacji z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej” uzyskał finansowanie w wysokości 49 999 zł.



Wielkość fontu
Kontrast